Energi

Trods lave priser på fossil energi er der fortsat globalt fokus på at fremtidssikre energisystemet, øge brugen af overskudsvarme og omstille til biomasse, vind og sol. Med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov arbejder Swecos eksperter derfor med bæredygtige muligheder fra den tidligste idé til endelig drift. Vi arbejder med Asset Management efter ISO55000 og sætter samtidig en ære i velopførte anlæg, hvor resultatet er en driftssikker, omkostningseffektiv og miljømæssigt bæredygtig energiforsyning.

Services

 • Asset management
 • Biogas
 • Due diligence af energianlæg
 • Elforsyning
 • Energieffektivisering
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Solenergi
 • Energistrategi og planlægning
 • Støj fra energiproducerende anlæg
 • Kraftvarme og termisk energi
 • Vand- og energiforsyning
 • Vindenergi

Elforsyning

Overgangen fra energiforsyning baseret på kraftværker og fossile brændsler til et system baseret på forskellige former for vedvarende energi såsom sol- og vindkraft, stiller nye krav til elnettet.

Fremtidens elnet

I Danmark er der behov for at udbygge det overordnede elnet for at kunne indpasse de store mængder vedvarende energi i de kommende år samt sikre udvekslingen af el med nabolandene. I forbindelse med udbygningen af højspændingssystemerne, erstattes luftkabler med kabellægning i jord samt etablering af HVDC-forbindelser. Sweco har opbygget både specialviden og erfaring med denne omstilling af elnettet og de forskellige muligheder, der er for at imødekomme de ændringer, der er i elnettet.

Brug for optimeret elforsyning?

Swecos kompetencer indenfor højspænding dækker alt fra design af højspændingskabler, design af luftledninger med højspænding og kabellægning af højspændingsledninger. Derudover har vi stor erfaring med transformerstationer, HVDC og søkabelforbindelser.

Sweco hjælper både transmissionsselskaber og distributionsselskaber med at udbygge og ombygge elnettet, så der fortsat vil være stor effektivitet og leveringssikkerhed i forbindelse med transmission af energien og distribution fra produktion til forbruger.

Sweco er endvidere meget involveret i udviklingen af smartgridløsninger, som både bidrager til elnettets stabilitet og har økonomiske og miljømæssige fordele. Endelig kan Sweco hjælpe med at gøre eksisterende kraftværker fleksible således, at variationer i forbrug og vedvarende produktion kan udbalanceres i nettet.

Sweco kan hjælpe med:

 • At designe og opgradere elnet efter de nyeste krav og vilkår
 • Kabellægning af højspændingskabler
 • Transmission el, herunder design af onshore og offshore transformerstationer
 • Højspændingsluftledninger og søkabler
 • Løsninger inden for distribution til forbruger
 • At planlægge, drive og overvåge elnet med økonomiske og miljømæssige fordele
 • At skabe en pålidelig, omkostningseffektiv og bæredygtig elforsyning
 • Udvikling af smartgridløsninger

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for energi.

Kontaktpersoner for energi

 • Ask Tonsgaard
  Brüel
  Afdelingsleder
  +45 4348 6449
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy