Energi

Trods lave priser på fossil energi er der fortsat globalt fokus på at fremtidssikre energisystemet, øge brugen af overskudsvarme og omstille til biomasse, vind og sol. Med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov arbejder Swecos eksperter derfor med bæredygtige muligheder fra den tidligste idé til endelig drift. Vi arbejder med Asset Management efter ISO55000 og sætter samtidig en ære i velopførte anlæg, hvor resultatet er en driftssikker, omkostningseffektiv og miljømæssigt bæredygtig energiforsyning.

Services

 • Asset management
 • Biogas
 • Due diligence af energianlæg
 • Elforsyning
 • Energieffektivisering
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Solenergi
 • Energistrategi og planlægning
 • Støj fra energiproducerende anlæg
 • Kraftvarme og termisk energi
 • Vand- og energiforsyning
 • Vindenergi

Biogas

Biogas er en CO2 neutral energikilde, som produceres ved at udnytte biomasser som husdyrgødning, spildevand og organisk affald. Biogas kaldes derfor også grøn gas, da recirkulationen af næringsstoffer bidrager til et bæredygtigt landbrug og reducerer klimabelastningen. Biogassen kan anvendes som en alternativ energikilde til produktion af el og varme i kraftvarmeværker eller direkte i naturgasnettet.

Fremtidens energisystem

Biogassen spiller en afgørende rolle i fremtidens energisystem, konkurrenceevne og økonomi. Sweco er engageret i udvikling af fremtidens energisystem og herunder biogassens rolle i forhold til særligt at dække industriens behov og som et brændsel til den tunge transport, hvor biogas er et samfundsøkonomisk godt alternativ. Vores biogasrådgivere har derfor fokus på at levere økonomisk optimale helhedsløsninger, hvis vores kunder ønsker at gå ind i et biogasprojekt.

Mere end 30 år med biogas

Swecos biogasrådgivere har over 30 års erfaring med udvikling og realisering af biogasprojekter, herunder også myndighedsbehandlingen. Vi har kompetencerne til at yde assistance og rådgivning gennem hele projektforløbet - fra indledende projektovervejelser, analyse af placering og ressourcegrundlag, til design, finansiering, optimering og endelig drift af det færdige anlæg. Rådgiverne i biogas-teamet tænker desuden effektiv myndighedsbehandling ind i alle projekter. Biogasrådgiverne kan rådgive i mange forskellige typer projekter, eksempelvis etableringen af biogasanlæg eller biogas til transport.

Sweco kan hjælpe med:

 • Teknisk due diligence
 • Business cases for både ny anlæg og opgradering eller udvidelse af eksisterende biogasanlæg
 • Business cases for biogas til transport samt rådgivning under hele projektforløbet
 • Analyse af biomasseressourcen, afsætningsmuligheder for biogassen og afgasset materiale
 • Planlægning, udbud, kontraktforhandling, myndighedsbehandling, tilsyn og idriftsættelse
 • Forslag til design og projektering af biogasanlæg og/eller forbehandlingsanlæg for bedste totaløkonomi
 • Miljøgodkendelse, lokal- og kommuneplaner, VVM, sikkerhedsdokument, CE-mærkning og dokumentation

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for energi.

Kontaktpersoner for energi

 • Ask Tonsgaard
  Brüel
  Afdelingsleder
  +45 4348 6449
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy