Energi

Trods lave priser på fossil energi er der fortsat globalt fokus på at fremtidssikre energisystemet, øge brugen af overskudsvarme og omstille til biomasse, vind og sol. Med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov arbejder Swecos eksperter derfor med bæredygtige muligheder fra den tidligste idé til endelig drift. Vi arbejder med Asset Management efter ISO55000 og sætter samtidig en ære i velopførte anlæg, hvor resultatet er en driftssikker, omkostningseffektiv og miljømæssigt bæredygtig energiforsyning.

Services

 • Asset management
 • Biogas
 • Due diligence af energianlæg
 • Elforsyning
 • Energieffektivisering
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Solenergi
 • Energistrategi og planlægning
 • Støj fra energiproducerende anlæg
 • Kraftvarme og termisk energi
 • Vand- og energiforsyning
 • Vindenergi

Asset management

Sweco har stor erfaring og ekspertise inden for asset management efter ISO55000, og vores kundeportefølje dækker danske forsyningsvirksomheder særligt indenfor vand og energiområdet samt hos andre selskaber med en stor portefølje af anlægsaktiver.

Få styr på prioriteterne med asset management

Asset management efter ISO55000 skal ses som et værktøj, der kan hjælpe danske forsyninger med at få en systematisk tilgang til prioritering af investering og drift gennem investeringsplaner og vedligeholdelsesplaner. Vi hjælper derfor vores kunder med at få deres aktiver til bedst muligt at understøtte strategi og mål for virksomheden. Vi hjælper med at identificere og opstille servicemål for virksomheden og med at få hele virksomheden til at arbejde effektivt mod at opnå de opstillede servicemål.

Opnå besparelser uden kompromis

Anvendelsen af asset management kan lede til store besparelser uden at gå på kompromis med den leverede kvalitet, hvilket gør det muligt at levere en endnu bedre service til kunderne og til en billigere pris. Dette er muligt, da asset management sikrer transparente og dokumenterede beslutninger om investeringer og løbende vedligehold.

Engelsk erfaring i danske rammer

Vores rådgivning bygger på erfaring fra både danske og engelske projekter, hvor asset management længe har været det foretrukne ledelsessystem. Swecos engelske afdeling har mere end 12 års erfaring med asset management hos de største forsyningsvirksomheder i England. Vi kan derfor trække på uvurderlig erfaring og samtidig være bindeleddet mellem den engelske ekspertise og de danske forsyningsvirksomheders behov.

Sweco kan hjælpe med:

 • Udvikling og definering af asset management strategi, plan og mål
 • Kortlægning af virksomhedens tilstand som asset management virksomhed (GAP-analyse)
 • Kortlægning af servicemål, databehov, assistance til dataindsamling og kritikalitets-baserede analyser af systemer
 • Implementering af asset management processer i virksomheden, blandt andet gennem workshoptilgang, hvor hele virksomheden inkluderes
 • At understøtte en omstilling af hele virksomheden og organisationen til asset management efter ISO55000
 • At eftervise og optimere effekten af drift, vedligehold og investeringer med hensyn til opstillede servicemål ved anvendelse af investeringsplaner og vedligeholdelsesplaner
 • At rådgive og lede forbedringsprojekter inden for asset management

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for energi.

Kontaktpersoner for energi

 • Ask Tonsgaard
  Brüel
  Afdelingsleder
  +45 4348 6449
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy