Skybrudssikring på Østerbro i København

Under Strandboulevarden projekterer Sweco en skybrudstunnel, der skal sikre Østerbro mod skybrud. Projektet er en del af Københavns Kommunes Skybrudsplan, som også omfatter byrumsforbedringer.

Fakta

Kunde: HOFOR.

Periode: 2015 – 2019.

Lokalitet: Østerbro, KBH.

Forventet økonomi på tunnel: Ca. 130 mio. kr.

Beskrivelse

Den 1,1 km lange skybrudstunnel, som løber under Strandboulevarden og Gl. Kalkbrænderi Vej til havnebassinet, er godt på vej gennem projekteringen. Tunnelen har en indvendig diameter på 2,0 hhv. 2,5 meter og forventes at kunne tages i brug i 2019.

Det overordnede krav fra Københavns Kommune er, at projektet overholder serviceniveauet for opstuvning af regn på terræn – det vil sige sikring mod en 100 års skybrudshændelse i 2110 med maksimalt 10 cm regn på terræn. Endelig skal tunnelen kunne afskære hverdagsregnen fra det eksisterende fællessystem.

Swecos projektleder Bo Bonnerup styrer projektet sammen med projektleder Jesper H. Thyme fra HOFOR. En af udfordringerne er den kommende skybrudspark – ovenpå tunnelen, som Københavns Kommune planlægger.

Netop samspillet mellem skybrudsparken og transportkapaciteten i tunnelen er interessant: Forhold såsom hvordan vi sikrer, at vi kan nå de hydrauliske mål ved kraftige regnhændelser samt etablering af skakte og tunneleringen i tæt bymæssig bebyggelse. Tunnelering er en kompleks anlægsmetode, hvor man skal være meget omhyggelig med forundersøgelserne og planlægningen. Det skyldes, at ændringer undervejs kan medføre store merudgifter og gener. I projektet er der derfor gennemført omfattende geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser for så vidt muligt at undgå eventuelle overraskelser.

Kundecitater

"Med tunnelen har vi sikret en stor del af Østerbro mod skybrud. I en tæt bymæssig bebyggelse er det meget vanskeligt at etablere andre løsninger, da alt areal er brugt, og den vandmængde, der skal håndteres, er så stor. HOFOR kommer derfor til at etablere en række tunneler i de kommende år, der sammen med løsninger på terræn skal sikre byen mod skybrud."
Jesper H Thyme, Projektleder, HOFOR

Kontakt

Cookie- og privatlivspolitik

Websitet anvender cookies, der hjælper med at indsamle oplysninger om besøgende på sweco.dk. Sweco bruger oplysningerne til at forstå, hvordan besøgende bruger websitet og til at kunne foretage nødvendige forbedringer. De cookies, som bruges, er ikke personlige data. Hvis du ikke vil acceptere Swecos cookiepolitik, kan du deaktivere den i din browser. Du vil dermed kunne besøge Swecos website uden at dit besøg bliver overvåget.