Kunstig intelligens og cloud-løsninger skal forebygge svovlbrinte og forlænge kloakledningers levetid

Spildevandsforsyninger oplever stigende problemer med svovlbrinte, fordi spildevandsrensningen bliver centraliseret, og man etablerer lange trykledninger. Et nyt udviklingsprojekt under Miljøstyrelsens MUDP-pulje skal se på, hvordan man kan forebygge svovlbrintedannelse med en bæredygtig teknologi baseret på en cloud-løsning og principper fra kunstig intelligens.

I dag forebygges svovlbrintedannelse ofte med kemikalietilsætning, som har store driftsomkostninger til følge. Og bliver de øgede mængder svovlbrinte ikke forebygget, kan det reducere levetiden af beton i kloakledninger og brønde markant.

Et nyt projekt under Miljøstyrelsens MUDP-program er derfor søsat til at udvikle en samlet løsning til forebyggelsen af svovlbrinte. Projektet gennemføres af arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco i samarbejde med tre danske SMV-virksomheder:

  • Consibio, som er en opstartsvirksomhed fra Aarhus Universitet, der arbejder med cloud-løsninger og algoritmer til databehandling
  • BBK Bio Airclean A/S, som producerer biologisk lugtrensning til svovlbrinte, og i projektet skal optimere lugtrensningen, når svovlbrinteproduktionen er uundgåelig
  • Svendborg Motorværksted, som har udviklet en løsning til automatisk rensning af trykledninger med rensegris. I projektet skal denne teknologi udvikles, så svovlbrinteproduktion i aflejringer kan minimeres.

Spildevandsforsyningerne Hedensted Spildevand, Svendborg Vand og Affald A/S og FFV Energi & Miljø A/S stiller testlokaliteter til rådighed og bidrager med sparring i projektet.

”Vi ved, at konsekvensen ved utilstrækkelig forebyggelse af svovlbrinte kan være kort levetid af beton i kloakledninger og brønde. Levetiden kan i værste fald reduceres fra 100 år til under 10 år. Svovlbrinte er desuden en giftig gas, som kan påvirke driftspersonalet ved arbejde i ledninger og brønde, og gassens lugt kan genere beboere tæt på brøndene. Endelig ønsker vi at minimere udgifter til kemikaliedosering,” siger driftschef Steen Hummelgaard fra Hedensted Spildevand om projektet.

Cloudløsningen bygger på måling af svovlbrinte i oppumpningsbrønden. Her ses on-line sensorer, som registrerer koncentrationen af svovlbrinte i forskellige dybder i brønden.

Digital platform til styring af svovlbrinteforebyggelse

”Vi ser frem til at få afprøvet vores nye plug og play-teknologi, som er skræddersyet til opsamling og behandling af data. Vi skal i projektet videreudvikle vores system til spildevandsbranchen, der bygger på principper fra kunstig intelligens. Algoritmer skal udvikles til at opnå en digital platform til optimal og integreret styring af svovlbrinteforebyggelsen i én samlet løsning, siger Johan Egsgaard Thomsen fra Consibio.

Sweco varetager projektledelsen og skal sikre, at projektet bliver bundet sammen til en løsning, som er tilpasset spildevandsbranchens behov.

”Det er et spændende og vigtigt projekt, hvor vi skal udvikle bæredygtige løsninger til spildevandsbranchen og deltage i udviklingen af dansk miljøteknologi,” siger projektchef og ph.d. i Environmental Engineering, Hanne Løkkegaard fra Sweco.