Forsyningerne kommer på forkant med Asset Management

Asset Management kunne også kaldes ”Værktøjet til fremtidens forsyningsledelse”. Det er en metode, som i de sidste to år har været i stigning og som flere danske forsyningsselskaber gør brug af i bestræbelserne på at opnå bedst mulig udnyttelse af selskabernes aktiver for færrest mulige omkostninger og acceptable ricici.

Fakta

Kunde: Biofos.

Periode: 2016.

Lokalitet: Biofos, København

Beskrivelse

Asset Management er et ledelsessystem med oprindelse i England. Grundtanken er at sikre, at aktiverne leverer bedst muligt i forhold til forsyningsvirksomhedens mål - for færrest mulige omkostninger og acceptable risici. I England har forsyningssektoren arbejdet med Asset Management siden 1980’erne, og tilgangen har skabt store besparelser på tværs af forsyningssektorerne. Herhjemme er det stadig nyt at anvende tilgangen. Sweco har samlet ca. 15 års erfaring og sammen med flere danske forsyningskunder arbejdet med Asset Management. Vi trækker fortsat på britiske kollegaers solide erfaring tilbage fra PASS55 introduktionen i 2004, som nu er blevet til ISO55000.

I projektet for Biofos foretog Sweco den indledende ”GAP-analyse”, der dannede grundlaget for forsyningsselskabets fremadrettede arbejde.

For Sweco drejer det sig om at opstille mål for virksomheden, så hele organisationen i fællesskab arbejder i samme retning. Målene gøre det tydeligt, hvad der er væsentligt for ejerne, for kunderne og de politiske regulatorer ved eksempelvis at imødekomme varslede effektiviseringer. Her er det nødvendigt at gå ind og vurdere, hvor omkostninger for investeringer og vedligehold anvendes bedst, og hvilke følgevirkninger det vil have.

Kundecitater

"GAP-analysen har været med til at kortlægge vores udgangspunkt i forhold til Asset Management. På flere områder var vi allerede i gang, dog uden at benytte den systematiske tilgang, der ligger i ISO55000. De indledende analyser gjorde os i stand til at se, hvad vi skal bygge videre på, og hvilke områder vi skal begynde at fokusere mere på. Vi er nu ved at tilpasse vores forretningsprocesser, så de understøtter ISO standarden, herunder en risikobaseret tilgang til at understøtte drift, vedligehold og reinvesteringer. Det betyder, at vi får en bedre sammenhæng i vores processer og beslutninger, hvilket man i Asset Management sprog kalder et clear line of sight. Vi ønsker at være på forkant med den nye regulering i vandsektoren og ikke mindst at levere den rigtige service til den rigtige pris til glæde for vores kunder og ejere, derfor er god Asset Management vigtig for os."
CHRISTIAN SCHMIDT BERTELSEN, ASSET MANAGER HOS BIOFOS

Kontakt

  • Klaus
    Rosendal
    Afdelingschef, Water & Energy East
    +45 4348 6645
    Fraq r-znvy