Forsyninger og kommuner kan spare tid og penge på komprimeringskontroller

Forsyningsselskaber og kommuner udfører komprimeringskontroller i ledningsgrave for, at de indbyggede materialer som råjord, sand og stabilgrus ikke forårsager sætninger i vejen efter anlægsarbejdet. Mange udfører kontrollerne med de traditionelle metoder med hjælp fra et isotopsonde-apparat til måling af densiteten og vandindholdet i materialerne suppleret med jordprøver til referenceværdimåling. Det medfører dog ofte usikkerhedsmomenter og risiko i kontrollerne. Andre indirekte metoder som måling af bæreevne, komprimérbarhed ved hjælp af faldlodsmålere giver lige så korrekte resultater – bare på kortere tid og med færre omkostninger. I den forbindelse tilbyder Sweco kurser for forsyninger og kommuner i, hvordan man udfører præcise og hurtige komprimeringskontroller med let faldlod (LWD).

Fakta

Kunde: Forsyningsselskaber / Kommuner

Periode: 2010 -

Beskrivelse

Swecos afdeling, som arbejder med drift og vedligeholdelse af bl.a. vej- og luftbelægninger, Pavement Consultants, producerer faldlodsmålerne, der anvendes i forbindelse med nyanlæg, vedligeholdelse af forskellige former for belægninger - og ikke mindst til komprimeringskontroller i ledningsgrave.

I 2010 blev de første komprimeringskontroller udført med de indirekte metoder i ledningsgrave – blandt andet med hjælp fra faldlodsmåleren. Projektet blev udført for Provas Haderslev Forsyningsservice A/S, og den dag i dag bruger de stadig faldlodsmåleren, når de udfører komprimeringskontroller i ledningsgrave.

Før brugen af faldlodsmåleren brugte Provas som mange andre forsyningsselskaber de traditionelle metoder med isotopsonde og referenceværdier. Det medførte usikkerhed i de opnåede resultater fra kontrollerne. De tog prøver af jorden til referenceværdimåling og måtte typisk vente op til to dage på svar fra laboratoriet. Det betød samtidig ventetid for entreprenørens fremdrift på projektet.

Siden Provas har indført de indirekte metoder i forbindelse med komprimeringskontroller, har de kunnet få svar på jordprøverne med det samme. Entreprenøren sparer ligeledes tid og omkostninger til referenceværdimålingerne, hvilket kommer projektet til gode.

På opfordring af fem syd- og sønderjyske forsyningsselskaber har Sweco nu afholdt det første kursus i, hvordan man udfører præcise og hurtige komprimeringskontroller med let faldlod. Kurset, der er rettet mod forsyninger og kommuner, omfatter en teoretisk del, hvor vi gennemgår baggrunden for at udføre komprimering og hvilke udfordringer, der kan opstå i forhold til jordtyper, vandindhold, underlag mv. Kursets praktiske del foregår i mindre hold, som beskæftiger sig med 1) Jordlaboratoriet, 2) Isoptopsonde/Troxler, 3) Stort faldlod, let faldlod og kalibreringsfaciliteter og 4) Hands-on på let faldlod.

Kontakt os gerne for yderligere information om kurset.

Læs mere om Pavement Consultants her.

Kundecitater

"Siden 2010 har vi indarbejdet faldlodsmåling til eftervisning af entreprenørens arbejde med komprimering af ledningsgrave i vores standard udbudsmateriale. Vi har gode erfaringer med metoden, især fordi vi oftest har med uhomogene materialer at gøre og dermed ikke skal have en ny referenceværdi, som når vi anvender isotopsonden. Entreprenøren har resultaterne med det samme og ved, om komprimeringen er godkendt, eller om der skal køres en ekstra gang med komprimeringsgrejet i ledningsgraven. Jeg kan klart anbefale andre forsyninger og entreprenører at deltage i lignende kursusdage. Swecos kursus var godt tilrettelagt med ligeligt fordelt ”hands-on”, fremvisning og teori, og så kom man generelt hele vejen rundt om problematikkerne."
Projektingeniør Tommy Schultz, Provas Haderslev Forsyningsservice A/S. Har god erfaring med faldlodsmålinger i sin dagligdag og har deltaget på Swecos kursus.
"Det er min erfaring, at mange mangler tilstrækkelig viden om komprimeringskontrol i almindelighed, herunder hvilke metoder der er til rådighed for udførelse af komprimeringskontrol. På den baggrund opfordrede vi Sweco til at afholde en kursusdag om komprimeringskontrol i forbindelse med anlægsarbejder, hvor der anlægges vand- og kloakledninger i ledningsgrave. Der var stor interesse for kursusdagen - også blandt vores kolleger i nabokommunernes forsyningsselskaber. I alt 20 medarbejdere fra fem syd- og sønderjyske forsyningsselskaber deltog i en meget veltilrettelagt og interessant kursusdag hos Sweco i Kolding. Kurset er anbefalelsesværdigt og kan med fordel afholdes for forsyningsselskaber sammen med de kommunale vejafdelinger, som er myndighed for gravearbejder i vejarealer."
Projektleder Christoffer Hansen, forsyningsselskabet Arwos i Aabenraa. Var med til at tilrettelægge kursets indhold.

Kontakt