Etablering af nedsivningsanlæg for Næstved Kommune

Flere borgere i Næstved Kommune får mulighed for at etablere nedsivningsanlæg, fordi kommunen har fået udarbejdet en grundig kortlægning af grundvandet. Borgernes og forsyningens penge bruges nu mere effektivt, uden at det går ud over miljøet. Sweco har stået for kortlægningen og vurderingen af mulighederne for nedsivning af spildevand.

Fakta

Kunde: Næstved Kommune og NK Forsyning

Periode: 2016

Lokalitet: Næstved

Beskrivelse

I Næstved Kommune er der 4.701 ejendomme i det åbne land, der skal have forbedret deres spildevandsløsning for at forbedre tilstanden i vandløb, søer og fjorde.

Sweco har for NK-Forsyning og Næstved Kommune vurderet mulighederne for nedsivning af spildevand fra disse ejendomme i forbindelse med en revision af kommunens spildevandsplan. Det har medført, at mange ejendomme, der oprindeligt skulle have været kloakeret, nu har fået mulighed for at etablere et nedsivningsanlæg i stedet, hvilket er en langt billigere løsning.

Med udgangspunkt i vurderingen har kommunen og forsyningen udarbejdet et nyt administrationsgrundlag, hvilket sikrer kommunen en smidig sagsbehandling over for borgerne. Samtidig har kommunen og forsyningen fået en fælles opfattelse og forståelse af de handlemuligheder, som borgerne har. Det gør det nemmere at forklare borgerne, hvilken løsning der er bedst for dem.

I administrationsgrundlaget er den lovpligtige 300 meters beskyttelseszone omkring vandværksboringer udvidet til en 500 meters zone. Derved har vandværkerne også i fremtiden mulighed for at etablere nye boringer i nærheden af vandværkerne.

Sweco har suppleret den eksisterende kortlægning af nitrat-sårbare områder med de områder, hvor grundvandet også er sårbart over for husspildevand og andre stoffer. Det gør det nemmere for kommunen og forsyningen at gøre en ekstra indsats for at beskytte grundvandet.

Herudover er der udarbejdet et kort over den forventede dybde til grundvandsspejlet. Sammen med en screening af jordbundsforholdene ned til 2 meters dybde giver det et overblik over, hvor i kommunen nedsivning og lokal afledning af regnvand kan være en mulighed.

Læs mere om projektet i artiklen "Nedsivning sparer Næstved for millioner".

Kundecitater

"Vi oplevede, at der var alt for mange, der blev kloakeret, som burde kunne få en anden løsning, og derfor fik vi i samarbejde med kommunen og Sweco foretaget en vurdering. Den betyder, at mange af dem, der stod til at blive kloakeret, fordi der ikke var andre muligheder, får mulighed for at etablere et nedsivningsanlæg i stedet. Det vil give en besparelse på mere end 100 millioner kr., og det er på den konservative side. "
PETER HOUGAARD, DIREKTØR OG DRIFTSCHEF HOS NK-FORSYNING.
"Ved at Sweco gennemgik grundvandskortlægningerne og lavede sammenstillinger gennem GIS-analyser, blev det muligt at opstille konkrete scenarier, så vi bedre kunne træffe velbegrundede beslutninger."
CHARLOTTE THIEL WEBER JOHANSEN, KONSTITUERET CENTERCHEF I NÆSTVED KOMMUNE.

Kontakt