Energieffektivt transportsystem fra Billund til Grindsted

Sweco har designet en løsning, som sikrer Billund Vand et fleksibelt, fremtidssikret og energioptimalt centraliseret spildevandssystem mange år frem i tiden.

Fakta

Kunde: Billund Vand.

Periode: 2013 - 2015.

Lokalitet: Billund & Grindsted.

Beskrivelse

Med ønsket om at udnytte spildevandets ressourcer udbød Billund Vand i totalentreprise nedlæggelsen af Billund Renseanlæg og transporten af spildevandet til rensning på Billund BioRefinery i Grindsted.  

Som totalentreprenør skulle TC Anlæg sammen med Sweco, Grundfos og Intego fastlægge og udføre det samlede spildevandsanlæg ud fra rammerne i udbudsmaterialet. Et fuldt funktionsdygtigt og driftssikkert anlæg skulle stå klar til indvielse i november 2015.

Fleksible, fremtidssikrede og energioptimale løsninger har været de bærende elementer gennem hele projektet, hvor Sweco har stået for det overordnede design af spildevandsanlægget, teknisk dimensionering, procesberegning, optimering og projektplanlægning af alle dele af transportsystemet samt myndighedsbehandling og vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Billund Vand har opnået betydelige besparelser på energiforbruget, hvilket i sidste ende kommer miljøet og forbrugerne til gode.

Et projekt af denne størrelse og kompleksitet har stillet store krav til samarbejdet mellem projektteam og bygherre for, at teamet kunne aflevere et fejlfrit anlæg, som fungerede fra starten af.

Tekniske data:  

 • Tryktårn med en højde på ca. 7 m, hvoraf 4,3 m p.t. er i anvendelse. Den resterende kapacitet er til fremtidssikring.
 • 2 stk. 17 km ø 400 transportledninger.
 • 2 regnvandspumper fra Grundfos, der flytter 300 l/sek. op i det 4.300 m3 store bassin.
 • Op til 150 l spildevand flyttes pr. sekund fra Billund til Grindsted.
 • Det eksisterende laguneanlæg med i alt 6 laguner genanvendes til efterpolering af overløbsvand.

Læs mere om projektet i artiklen ”Energieffektivt transportsystem fra Billund til Grindsted lever op til Billund Vands værdier”, danskVAND Februar 2016. 

Kundecitater

"Med væsentligt større besparelser på el-forbruget end forventet har vi fået et driftssikkert og rentabelt anlæg, der tjener sig hurtigere hjem. Dette er baseret på, at vi i den første måned, hvor anlægget var i drift, kun brugte 240 kilowatt på at pumpe 5.000 kubikmeter spildevand fra Billund til Grindsted. Det indikerer, at vi kan opnå meget markante besparelser, som på sigt vil komme miljøet og forbrugerne til gode. Ovennævnte besparelse på el-forbruget efter den første måned svarer til, at der efter transportsystemets idriftsætning er målt en besparelse på strømforbruget på 60 % sammenlignet med det tidligere elforbrug på renseanlægget, hvilket er særdeles tilfredsstillende! Siden idriftsættelsen af anlægget har det vist sig, at det koncentrerede spildevand fra Billund har forbedret rensegraden på Billund Biorefinery i Grindsted, da det giver næring til en bedre omsætning af det organiske materiale, som findes i spildevandet."
BJARNE CLAUSEN, PROJEKTLEDER HOS BILLUND VAND.

Kontakt

 • Per
  Ørskov
  Afdelingschef, Water & Energy Nord
  +45 8210 5138
  Fraq r-znvy