Registrering af PCB i den danske bygningsmasse

Det giftige stof PCB kan være skadeligt for mennesker og miljø. Sweco gennemfører den hidtil største kortlægning af giftstoffet i den danske bygningsmasse.

Fakta

Kunde: Energistyrelsen

Beskrivelse

I kortlægningen konkluderes, at PCB har været anvendt i mere end 75% af bygningerne, der er opført i PCB-perioden (1950-1977). Det forventes, at der i Danmark vil være ca. 25.000  bygninger inden for de undersøgte bygningstyper.

For hver tredje bygning opført i perioden 1950-1977 viser undersøgelsen, at der vil være PCB tilstede med indhold over 50 mg/kg. Det betyder, at hver tredje bygning fra PCB-perioden indeholder farligt affald.

For sådanne bygninger er det nødvendigt at foretage en konkret vurdering af, hvor PCB-kilderne findes i bygningen, og om de udgør en risiko for bygningernes brugere eller beboere.

I langt de fleste af bygningerne medfører tilstedeværelsen af PCB i bygningen dog ikke, at Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften overskrides.

Hvis der er risiko for, at bygningernes brugere eller beboere kan blive udsat for PCB, skal der udarbejdes en redegørelse for, hvordan man kan bruge en sådan bygning med henblik på ikke at blive udsat for PCB.

I mange tilfælde kan der opnås gode resultater ved øget udluftning, opretholdelse af konstant temperatur på 20-22 grader og grundig rengøring af bygningerne.

Der vil dog også være bygninger, hvor der skal mere betydende afhjælpningstiltag til.

I sådanne bygninger kan der med fordel foretages energirenovering af bygningens PCB-kilder ved f.eks. udskiftning af gamle termoruder med ramme og karm fra PCB-perioden, udskiftning af lysstofarmaturer fra perioden 1950-1986, etablering af solcelleanlæg for drift af frisklufttilførsel eller ventilationsanlæg med henblik på køling af bygningen om sommeren etc. 

Kontaktpersoner