Bred Vandkalv

Monitering af den fredede Bred Vandkalv i fire moseområder i Rold Skov i forbindelse med LIFE-projektet for højmoser.

Fakta

Land: Danmark

Kunde: Rebild Kommune

Periode: 2016 - 2016

Beskrivelse

Bred Vandkalv findes kun en håndfuld steder i Danmark. Den er fredet efter dansk lovgivning og yderligere beskyttet af EU, da den er en af de såkaldte bilag IV – arter.
Det er arter, der nyder en særlig beskyttelse, herunder også beskyttelse af deres levesteder. På den internationale rødliste er den desuden angivet som sårbar. Bred Vandkalv må således ikke indfanges eller slås ihjel, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Desuden skal der laves særlige bevaringsområder for den i alle EU-landene. I Danmark er der udpeget to EF-habitatområder for den. Det er i den ene af disse, i Rold Skov, at overvågningen foregår. Overvågningen foregår både ved fældefangst og ved aktiv ketchning. Det sker med en vis udfordring, da det foregår på kanten af hængesækken - et tykt tæppe af flydende sphagnum-mos.

Undersøgelsen er en del af LIFE+ programmet for Højmoser i Danmark – http://raisedbogsindenmark.dk. Et projekt der søger at forbedre forholdene for naturtypen ”højmose”, og de arter der er særligt tilknyttet.