Brandrådgivning sikrede byggetilladelse til byggeri

Det er vigtigt at sørge for at opretholde brandsikkerheden og flugtvejsforhold, når man laver om- og tilbygninger - både for den generelle sikkerhed og tryghed, men også for overhovedet at kunne få tilladelse til at bygge af byggemyndigheden. I Frederiksborggade 7 i København betød brandrådgiverens revision af byggeprojektet og den efterfølgende dialog med byggemyndigheden, at en byggetilladelse kunne opnås.

Fakta

Kunde: Mermaid 41 ApS

Bygherre: Aberdeen Asset Management Denmark A/S

Opgave: Brandrådgivning og planlægning af flugtveje

Projektperiode: 2016-2017

Beskrivelse

I Frederiksborggade 7 i København ønskede man at foretage en om- og tilbygning til en butik for at komme en lejers ønsker i møde. Om- og tilbygningen ville dog ændre nogle flugtvejsforhold for de boliger, der ligger over butikken, og det viste sig at skabe en udfordring. De ændrede flugtvejsforhold var imidlertid ikke tilstrækkeligt sikre, og byggemyndigheden kunne derfor ikke give tilladelse til om- og tilbygningen. 

For at kunne udarbejde et projekt, der levede op til byggemyndighedens krav om brandsikkerhed, kontaktede Mermaid 41 Swecos brandrådgiver. Mermaid 41, der foretager køb og salg af erhvervsejendomme, kendte brandrådgiverens erfaring og ekspertise og ønskede, at han skulle se på projektet og vurdere, om det var muligt at gennemføre om- og tilbygningen og samtidig imødekomme kravene om sikkerhed.

Efter at have set på projektet foreslog Sweco at blænde en dør i en port-passage og at ændre en trappe fra en halvsvingstrappe til en ligeløbstrappe, der er mere optimal som flugtvejstrappe. Derudover foreslog Sweco at udligne niveauforskelle i gården, hvor en kælderskakt, som var en faldrisiko, blev udfyldt, mens der i det hele taget skulle etableres en slags gulv i hele gården.

Projektet blev tilrettet efter Swecos forslag, men byggemyndigheden kunne stadig ikke give en byggetilladelse med begrundelsen, at flugtvejsforholdene ikke var tilstrækkeligt sikre. Swecos rådgiver deltog derefter i et møde med byggemyndigheden. På mødet sammenlignede rådgiveren sin løsning med de løsninger, der allerede var accepteret på forhånd af byggemyndigheden som sikre løsninger. Han udfordrede endvidere byggemyndigheden ved at efterlyse lovhjemmelen til at nægte at give tilladelse, når sikkerhedsniveauet i Swecos løsning svarede til de allerede accepterede løsninger. På baggrund af rådgiverens argumentation erkendte byggemyndigheden, at Swecos løsning var tilstrækkeligt sikker og gav herefter den endelige tilladelse til om- og tilbygningen.

Med tilladelsen i hånden blev det muligt for bygherre at leje butikken ud til en butiksejer med særlige krav til lokaler, som ville tilføre området værdi.

Som følge af Swecos foreslåede ændringer til projektet er flugtvejene blevet forbedret, hvilket har skabt en øget tryghed for butiksejeren såvel som beboerne i bygningen. Den nye ligeløbstrappe har desuden medført forbedrede indsatsforhold for brandvæsenet. 

Kundecitat

"Sweco leverede effektiv og kompetent rådgivning, som reddede en byggetilladelse, som sandsynligvis ikke ville være blevet givet, hvis Sweco ikke havde hjulpet"
Mermaid 41 ApS

Kontakt

  • Steffen Alstrup
    Haagensen
    Teamleder, brandrådgivning
    +45 4348 4459
    Fraq r-znvy