Vester Voldgade og pladsen ved Vartov

Vester Voldgade og Pladsen ved Vartov ligger i Københavns centrum og indgår i den såkaldte Metropolzone. Metropolzonen er betegnelsen for et større udviklingsprojekt, der blev startet af Københavns Kommune i 2007 for at løfte den del af Københavns centrum, der strækker sig fra Kalvebod Brygge til Skt. Jørgens Sø og fra Hovedbanegården over Rådhuspladsen til Vester Voldgade.

Fakta

Kunde: Københavns Kommune

Periode: 2009-2012

Rolle: Rådgiver

Øvrige rådgivere: Hackett Hall McKnight, Irland (Vartov); COBE (Vester Voldgade); GBH Landskabsarkitekter

Anlægssum: 46.000.000 (Vester Voldgade), 16.000.000 (Pladsen ved Vartov)

Præmiering: Vester Voldgade er tildelt Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2013

Beskrivelse

Området har i flere år været præget af manglende overordnet planlægning. Derfor har Metropolzonen som mål at samle de mange forskellige initiativer i zonen og udvikle dem med sammenhængskraft og synenergi for øje. Målet med opgaven var at skabe liv og rekreative muligheder, tydeliggøre forbindelsen med vandet og tilpasse Vester Voldgade til de bløde trafikanter. 

Visionen for ombygningen af Vester Voldgade er: ”at give gadens funktioner i form af boliger, erhverv og institutioner bedre plads og muligheder for at udfolde sig. Gaden skal gøres attraktiv, så den i højere grad vil tiltrække beboere, besøgende og turister, som færdes mellem Jarmers Plads, Rådhuspladsen og vandet. Samtidig skal det være en gade, hvor der er plads til det “urbane hverdagsliv”, plads til leg, mødesteder, handel og kulturliv. Gaden skal have udviklet sin egen unikke identitet med udgangspunkt i netop Vester Voldgades funktioner, historie og potentialer”. 

Trafiksaneringen af Vester Voldgade omfatter en reduktion af kørebanearealet til ét kørespor i hver retning, suppleret af svingspor i kryds og en bane med kantstensparkering i gadens vestlige side. På to delstrækninger ensrettes biltrafikken (Ny Kongensgade – Rysensteensgade mod syd og Ny Kongensgade - Stormgade mod nord) og kørebanearealet reduceres yderligere til et enkelt kørespor suppleret af kantstensparkering.

Pladsen ved Vartov, som grænser op til Vester Voldgade er omdannet til en ny oase mellem Middelalderbyen og Københavns Rådhus.
 
Stedets og Vartovs historie har haft en stor indflydelse på udformningen og projektet er udviklet for at afspejle dette; belægningens mønster og retninger afspejler stedets historie og søger at fastslå betydningen af Vartov Hospital ved at vise dele af dets bygningsudtryk i belægningsmønsteret. Belægningsmønsteret giver også mindelser om eksistensen af en gammel kirkegård under pladsen. Forhøjede granitplinte indbyder til ophold og på en af disse er H.C. Andersens eventyr ”Fra et vindue i Vartov” indgraveret.

Der er prioriteret plads til gående, cykeltaxaer og cykelparkering og der er skabt et grønt rum omkring Lurblæserne med mulighed for koncerter, arrangementer eller cafépladser.
 
Skoven er det mest markante og større rumlige element på den nye plads. En ny lille skov deler området for enden af Strøget fra selve pladsen og skaber på den måde en tredeling af den nuværende plads.

Ud for den Classenske Legatskole og ud for Dantes Plads er der etableret to større pladsdannelser, der udformes som hævede flader, hvor pladsbelægningen spænder på tværs af gaden. På hele strækningen etableres cykelstier i begge sider af gaden, og i gadens østside etableres et bredt opholds- og promenadeareal med nye trærækker.