Trafiksikkerhed - ombygning af 7 kryds og strækninger

I Københavns Kommunes trafiksikkerhedsplan 2013 – 2020 er det målsætningen, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal halveres. Dette projekt omhandler trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af udvalgte vejkryds og vejstrækninger, som hører til de mest uheldsbelastede i Københavns Kommune.

Fakta

Kunde: Københavns Kommune

Anlægssum: 11.000.000 DKK

Periode: 2015-2017

Rolle: Totalrådgiver

Underrådgiver: GHB Landskabsarkitekter

Beskrivelse

Københavns Kommune har udpeget syv lokaliteter på baggrund af, hvor der sker flest trafikuheld med personskade, og hvor det i høj grad er cyklister og fodgængere, der kommer til skade. 

Strækningerne er Torvegade, Lundtoftegade, Jagtvej mellem Ågade og Nørrebrogade, Østerbrogade mellem Søerne og Århusgade samt Toftegårds Allé.

Krydsene er Godthåbsvej/Hulgårdsvej og Tagensvej/Jagtvej. 

For hver lokalitet udarbejdes et samlet idéoplæg, der belyser trafik- og uheldsbilledet og efterfølgende fremlægges løsningsmuligheder for hver lokalitet. 

Sweco gennemfører detaljeret trafik- og uheldsanalyse med opstilling af 2-3 løsningsforslag, der kan minimere risikoen for uheld i fremtiden. 

Løsning
Afrapportering sker via stamblade, der muliggør sammenligning af de enkelte løsningsforslag på en let forståelig og overskuelig måde. Som en del af stambladet udarbejdes et skitseforslag for de enkelte løsninger.

Resultat
På baggrund af idéoplægget udpeges de lokaliteter, hvor man effektivt kan reducere antallet af uheld og for hver udpeget lokalitet udarbejdes et anlægsprogram. Sweco bistår Københavns Kommune i udvælgelsen af en passende løsning på de udpegede lokaliteter.

Signalanlæg
Et af de udvalgte tiltag er en større ombygning af krydset Godthåbsvej/Hulgårdsvej på Ring 2, hvor der etableres separat reguleret venstresving fra Ring 2 samt implementeres en række trafiksikkerhedsfremmende tiltag i signalstyringen. Sweco forestår al signalprojektering for ombygningen og har bl.a. også udarbejdet en VISSIM-simulering for krydset for at analysere den fremtidige udformning.

Swecos ydelser:

  • Idéoplæg
  • Detaljeret trafik- og uheldsanalyse
  • Løsningsforslag
  • Anlægsprogram