Trafikplan for Nørrebro

Områdefornyelsen Nørrebro er en fem-årig indsats, der bl.a. har til formål at forbedre en række by- og gaderum i kvarteret. Indsatsen kommer til at berøre bydelens trafik, og et helhedsblik på trafiksituationen er vigtig for at skabe langtidsholdbare forbedringer.

Fakta

Kunde: Københavns Kommune

Periode: 2015

Rolle: Totalrådgiver

Øvrige rådgivere: GHB Landskabsarkitekter

Beskrivelse

Trafikplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Områdefornyelsens sekretariat og relevante fagpersoner fra Københavns Kommune, samt lokale kræfter, der deltager via de relevante arbejdsgrupper i Områdefornyelsens regi. 

Den overordnede vision for trafikplanen er, at Indre Nørrebro skal være et foregangs-eksempel på, hvordan et attraktivt og grønt kvarter forenes med storbyens biler, cykler og trafik. Visionen er et resultat af Områdefornyelsens indledende borgerdialog i kvarteret, sammenholdt med Københavns Kommunes trafikpolitiske visioner. 

Visionen vægter tolerance, grønne menneskevenlige bymiljøer og miljøhensyn højt, men har også fokus på kvaliteter som fremkommelighed, tilgængelighed og sikkerhed. Disse værdier kaster automatisk en række prioriteter af sig såsom en forkærlighed for bløde trafikanter og deres vilkår, gademiljøer med høj rekreativ værdi og værdsættelse af miljøvenlige transportformer. 

På baggrund af en beskrivelse af eksisterende forhold med tilhørende problemformulering er følgende temaer behandlet: Byliv og forbindelser for fodgængere og cyklister, forslag til trafikstruktur, sikre skoleveje, parkering, klimatilpasning samt mere konkrete forslag til en lang række stedspecifikke reguleringer og ombygninger. 

I forbindelse med projektet er der afholdt en række workshops med lokale beboere og interesseorganisationer, som i vid udstrækning har præget de foreslåede løsninger.  

Den endelige version af trafikplanen er efter godkendelse af områdefornyelsens styregruppe og færdiggjort i september 2015.

Swecos ydelser:

 • Kvartermæssigsige analyser og vurderinger samt opstilling af løsningsforslag for temaerne: trafikstruktur, byliv, cyklisme, sikre skoleveje, busfremkom-melighed og parkering
 • Analyser og vurderinger samt løsningsforslag for udvalgte gader og pladser.
 • Klimatilpasning
 • Borgerdialog

Kontakt

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 4348 6156
  Fraq r-znvy