Sweco bidrager til genopbygningen af Fredericia Vold

Fredericias karakteristiske vold er et renæssancefæstningsværk, som stammer tilbage til 1650. Derfor vakte det opsigt, da den kraftige regn i foråret resulterede i flere jordskred på volden. Kommunen fik afværget de to største skred ved at grave jord af volden, så skreddene ikke udviklede sig yderligere. Nu skal volden genopbygges, og Sweco er med i processen.

Fakta

Kunde: Museerne i Fredericia

Opstart: 2020

Sammen med Museerne i Fredericia har Sweco udarbejdet planen for, hvordan volden kan genetableres. Sweco står for de geotekniske undersøgelser, hvor vi via boringer har undersøgt, hvad volden består af. Efterfølgende har Sweco udført beregninger af voldens stabilitet og rådgivet omkring hvilke tiltag, der kan tages for at forbedre stabiliteten ved reetablering af de to skred. Sweco har også stået for at udarbejde udbudsmateriale samt hjulpet Museerne i Fredericia med at vurdere de indkommende tilbud.

"Med udsigt til et stadig mere uforudsigeligt klima i fremtiden, er det vigtigt at volden står stærkere end tidligere. For at opnå en stærkere genetablering af volden fjernes først al den jord, der har bevæget sig på volden. Derefter skal volden gøres mere stabil – blandt andet ved at tilføje stabilgrus med en høj styrke, som i højere grad kan blive stående sammenlignet med voldens oprindelige jord."
Jacob Lehto, geotekniker.