Screening af parkeringsforhold på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune oplever et øget pres på byens parkeringsmuligheder. Sweco har screenet samtlige vejstrækninger på Frederiksberg for at undersøge mulige omlægninger af fortove og vejarealer - under hensyn til områdernes æstetik og grønne karakter - med henblik på at skabe flere parkeringspladser og bedre parkeringsforhold.

Fakta

Kunde: Frederiksberg Kommune

Periode: 2014-2015

Beskivelse

For hver vejstrækning er der redegjort for vejens specifikke data og udarbejdet opgørelser og tegninger, der viser mulige nye parkeringspladser. Yderligere er trafiksikkerheden i det nye vejdesign vurderet og sammenlignet med trafiksikkerheden i det eksisterende vejdesign. 

Desuden er der udarbejdet anlægsoverslag for hver vejstrækning. 

Projektet er dokumenteret i dispositionsforslag for hver eneste vej, med angivelse af nye p-muligheder i forskellige kategorier, afhængig af, hvilke arbejder der skal udføres for at opnå de enkelte p-muligheder. Herudover er der udarbejdet oversigt med oplysninger om alle veje, herunder p-muligheder i dag, p-muligheder vil det nye forslag, anlægsoverslag, anlægsomkostninger pr. ny p-mulighed osv. 

Frederiksberg Kommune benytter forslagene og oversigten til at prioritere de enkelte løsninger og optimere forholdene på de veje, hvor parkeringsbehovet er størst. 

Kontakt

  • Jakob
    Schwartz
    Teknisk Direktør, Infrastruktur
    +45 4348 6156
    Fraq r-znvy