Pladsen ved Vartov

Pladsen ved Vartov, som grænser op til Vester Voldgade er omdannet til en ny oase mellem Middelalderbyen og Københavns Rådhus. Vartov er blevet en ny markant og original plads midt i København. Overordnet ses Vartov som en selvstændig plads adskilt fra Rådhuspladsen af Vester Voldgade og med en ny identitet, der klart adskiller sig fra Rådhuspladsen.

Fakta

Kunde: Københavns Kommune

Samarbejdspartnere: Hackett Hall McKnight, Irland (totalrådgiver) og GBH Landskabsarkitekter

Periode: 2010-2012

Beskrivelse

Stedets og Vartovs historie har haft en stor indflydelse på udformningen og projektet er udviklet for at afspejle dette; belægningens mønster og retninger afspejler stedets historie og søger at fastslå betydningen af Vartov Hospital ved at vise dele af dets bygningsudtryk i belægningsmønsteret. Belægningsmønsteret giver også mindelser om eksistensen af en gammel kirkegård under pladsen. Forhøjede granitplinte indbyder til ophold og på en af disse er H.C. Andersens eventyr ”Fra et vindue i Vartov” indgraveret. 

Der er prioriteret plads til gående, cykeltaxaer og cykelparkering og der er skabt et grønt rum omkring Lurblæserne med mulighed for koncerter, arrangementer eller cafépladser.
 
Skoven er det mest markante og større rumlige element på den nye plads. En ny lille skov deler området for enden af Strøget fra selve pladsen og skaber på den måde en tredeling af den nuværende plads. En tæt beplantning af ca. 90 Prunus avium ”PLENA”, fyldtblomstret fuglekirsebær i byens centrum er en meget kraftig markering, og giver en stærk identitet til pladsen. Skovens udtryk er uformelt med et relativt "tilfældigt" plantningsmønster. Træerne giver også læ for vinden til det vigtigste åbne rum på selve pladsen ved Vartov.

Belysningen kommer fra Københavnerarmaturer på specialdesignede master. Lyset er hvidt og mere brilliant i skiven end på den øvrige del af pladsen ligesom lysets intensitet er størst i skoven og mindst på midten af selve pladsen. 

 • Præmieret med den engelske Civic Trust Award, 2014 (”to recognise outstanding architecture, planning and design in the built environment”) – level “commendation”
 • Vinder af RIBA European Awards 2014 (Award-winning architecture from across the UK and Europe)

Kontakt

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 4348 6156
  Fraq r-znvy