Klim Vindmøllepark

Repowering-projektet omfatter nedtagning af 35 ældre møller og etablering af 22 nye 3,2 MW møller fra Siemens. Vindmølleparken bliver således den største i Danmark på land og i stand til at dække 64.000 husstandes årlige elforbrug.

Fakta

Kunde: Vattenfall Vindkraft A/S og Siemens Wind Power A/S  

Periode: 2013-2016  

Ydelser: Geoteknisk rådgivning og design, projektledelse, detailprojektering, udbud, kontraktering, sikkerhedskoordinering og tilsyn

Beskrivelse

Vindforholdene ved Klim Fjordholme er optimale til de nye 3,2 MW vindmøller fra Siemens, der er valgt til projektet. Møllerne har en navhøjde på 94 meter og et vingefang på 113 meter. 

Jordforholdene er særdeles komplicerede i området, og vindmølleparken ligger over stærkt sætningsgivende blødbundsjordarter og stærkt nedbrudt kalksten, hvilket kræver pæle med en længde på mere end 35 meter. Alle fundamenter er pælefunderede gravitationsbaserede konstruktioner. 

På grund af de varierende jordforhold er der i alt udarbejdet fire optimerede fundamentstyper til vindmølleparken. En af fundamentstyperne blev udarbejdet direkte for Siemens Wind Power til en vindmølle, som ejes af Klim Vindenergi, og resten blev udarbejdet for Vattenfall Vindkraft A/S, der ejer de resterende 21 møller.

Kranpladser er blevet designet med geonet-armering for at kunne modstå den store belastning fra kranen, der bruges til opstilling af vindmøllerne. Ydelserne omfatter detailprojektering af interne adgangsveje, herunder broer, grøftoverkørsler, midlertidig grundvandssænkning, drænarbejder og andre tilknyttede arbejder.

Andre ydelser:

 • Geotekniske undersøgelser og avancerede laboratorieforsøg
 • Designgrundlag
 • Detailprojektering, 22 pælefunderede gravitationsfundamenter
 • Detailprojektering, veje og kranpladser
 • Fundamentscertificering ved TÜV
 • Myndighedsbehandling
 • Udbudsmateriale
 • Kontraktforhandling
 • Tilsyn
 • Byggeledelse og håndtering af ekstra krav
 • Arbejdsmiljø og sikkerhedskoordinering
 • Tilsyn med retableringsarbejder
Læs mere