Hastighedsopgradering Ringsted - Odense

Projektet er en vigtig del af den såkaldte timemodel for den danske jernbane og første delopgave omfatter en miljøkonsekvensvurdering af, om en hastighedsopgradering på op til 200 km/t medfører en VVM-undersøgelse.

Fakta

Kunde: Bane Danmark

Periode: 2013-2017

Anlægssum: 600.000.000 DKK

I anden del af projektet skal der udarbejdes en definitionsfaserapport, som danner grundlag for valg af løsninger, der skal arbejdes videre med på i programfase-delen. 

Strækningen er ca. 160 km lang – inklusive Storebæltsforbindelsen -  og skal projekteres til en hastighed på op til 200 km/t.

Jernbanen vil blive anvendt af både passager- og godstog, men efter efter åbning af Femernforbindelsen forventes antallet af godstog at falde.