Ekspert: Gør kystbeskyttelse til et potentiale med varig værdi

Af Christian Sørensen, Teamleder for landskabsarkitektur i Årstiderne Arkitekter/Sweco.

Danske kommuner kommer i de kommende år til at bruge milliarder af kroner på at klimatilpasse og kystbeskytte byerne ved vandet. Alle prognoser peger på mere ekstremt vejr og dermed mere vand. Ikke blot fra stigende havstand eller pludselig stormflod, men også fra oven som kraftige skybrud og fra neden i form af højere grundvand. Vandet truer vores byer fra alle sider.

I stedet for at begræde udviklingen og frygte den store regning for beskyttelsen mod vandet, vil jeg opfordre landets kommuner og regioner til at tage de positive briller på. Vi skal væk fra en tænkning, der ser klimasikring som en dyr forsikring mod vandet og hen til et sted, hvor vi betragter klimasikringsløsninger som en investering, der skaber værdi for den pågældende by, kommune eller region. Vi skal se på den anden side af mønten, hvor klimatilpasning og kystbeskyttelse er en mulighed for at destinationsudvikle og skabe varig værdi.

I et lille fladt land med 8.754 km kyststrækning har vi alle dage været tvunget til at forholde os til det vand, der på én gang drager og truer os. Med vores lange kyststrækning har vi mange års erfaring med at bygge diger og dæmninger for at beskytte vores værdier – eller ligefrem skabe nye.

Inddæmningen af Lammefjorden i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet er er godt eksempel på, hvordan der blev skabt ny og frugtbar landbrugsjord. Den nyder vi godt af den dag i dag i form af de berømte lammefjordsgulerødder og mange andre gode grøntsager, som landets Michelin-restauranter er storaftagere af. Men dæmningen skabte ikke kun et attraktivt landbrugsareal på størrelse med Amager – det var også med til at udvikle Odsherred som egn og som den sommerhusdestination, det senere er blevet for så mange mennesker fra store dele af Sjælland og København.

Inddæmningen er Lammefjorden var ikke motiveret af frygt for stigende havvand og oversvømmelse, men jeg bruger eksemplet for at vise, at kystbeskyttelse og klimatilpasning kan skabe varig værdi og udvikle destinationer. I dag kan vi gøre det endnu mere bevidst og målrettet, når vi arbejder med at udvikle strategier og løsninger for klimatilpasning og kystbeskyttelse.

Forudsætningen for det er en grundig, helhedsorienteret analyse af områdets stedspecifikke værdier og kvaliteter, hvor vi kigger på, hvad der er under afvikling og udvikling samt hvilke potentialer, byen og lokalområdet kan opdyrke med de rette greb. Derudover kræver det, at vi ikke kun værdisætter potentielle skadesomkostninger på bygninger, boliger og infrastruktur, men at vi også værdisætter naturområder.

Hvilken værdi repræsenterer Lammefjorden som område for beboelse, landbrug og turisme for Odsherred Kommune i dag? Det kan ikke undervurderes.

Hvilken værdi repræsenterer en ny adgang via et dige til et naturskønt område med høj biodiversitet og nærhed til vandet for byens borgere og besøgende? Det kan være svært at sætte kroner og ører på værdifuld natur, men vi skal have det med i ligningen, når vi gør regningen op.

Danmarks kystbeskyttelse rummer et stort potentiale. Lad os vende udfordringen til en mulighed for at skabe varig værdi.

  • Christian
    Sørensen
    Landskabsarkitekt, kreativ leder Øst
    +45 4348 4799
    Fraq r-znvy