PARK

PARK - Software by Sweco PARK er et Asset Management-system, som kan håndtere registrering, planlægning, dokumentation og drift igennem præcis elementregistrering med fleksibel datamodel.

Fakta

IT-Løsning: Park

Kunder: Cirka 15 danske kommuner/forsyningsselskaber

Beskrivelse

Med Park får brugerne et detaljeret overblik over budgettering, udbud og driftsmæssige aspekter i relation til den nødvendige vedligehold af de registrerede elementer. Omdrejningspunktet i Sweco PARK er selve registreringen af assets, fx grønne områder, byudstyr, legepladser og meget andet, som foregår i den indbyggede GIS-funktionalitet. Eksterne data kan bringes i spil igennem standardiserede snitflader (WMS/WFS), som også kan stille dem til rådighed eksternt.

Park understøtter tilknytning af driftskrav til elementerne, så det er let at se, hvad der er aftalt i forhold til kvalitetsbeskrivelser og tilstandskrav. Man kan indlægge forventede omkostninger pr. kvadratmeter og få beregnet et vedligeholdelsesbudget. Alle tal kan trækkes ud i regneark til eventuel viderebehandling. PARK OnSite giver mulighed for at løse opgaven på stedet og understøtter specifikke arbejdsgange fx registrering af risikotræer.

PARK er tæt knyttet til DriftWeb. De tilbagevendende opgaver, som defineres på enkeltelementer i PARK, overføres til DriftWeb’s opgaveflow og indgår hermed i prioriteringen af opgaver. Koblingen mellem PARK og DriftWeb sker gennem en veldefineret snitflade, baseret på brug af web services.

Kontaktperson

 • Kasper
  Thunø
  Projektleder, Solutions & Systems Integration
  +45 91377229
  Fraq r-znvy
 • Helge
  Tøttrup
  Produktchef, Asset Management
  +45 4348 6362
  Fraq r-znvy
 • Arne Hurup
  Nielsen
  Afdelingschef, Solutions & Systems Integration
  +45 4348 6649
  Fraq r-znvy