MiljøWeb: Ny portalløsning giver mere tid til borgerne i Hjørring Kommune

I Hjørring Kommune har medarbejderne fået en teknologisk hjælpende hånd i forbindelse med deres arbejde med at beskytte miljøet gennem tilsyn af landbrug, virksomheder og vandanlæg. Her har de implementeret MiljøWeb – en ny portalløsning, der samler alle funktioner i ét integreret system. Systemet har fået en positiv modtagelse i kommunen, hvor det har erstattet teknisk bøvl med mere tid til med borgerne og øget arbejdsglæde.

Fakta

Kunde: Hjørring Kommune

Produkt: MiljøWeb

Periode: Implementering 1. juli 2020

Mange kommuner bøvler med forældede IT-systemer, der skaber tunge og tidskrævende arbejdsgange. Det var også tilfældet i Hjørring Kommune, som var én ud af 15 kommuner, der indgik i en brugerinddragelsesproces drevet af Sweco om et nyt system til at understøtte arbejdet med at føre tilsyn med virksomheder, landbrug og vandanlæg. Kommunen tog den nye portalløsning, MiljøWeb, i brug den 1. juli 2020.

”Det er et kvantespring rent teknologisk, hvor vi bevæger os fra et gammelt og kompliceret system til et brugervenligt og mobilt system,” fortæller Bente Kjærsgård Henriksen, der er miljøsagsbehandler og mediator i Hjørring Kommune, som følges op af kollega Line Ozimek, der fører miljøtilsyn med virksomheder i Hjørring Kommune:

”Vi arbejder langt smartere nu, og vi kan bruge tiden på borgeren frem for på systemet. Tidligere måtte vi skrive vores observationer ind i et Word-dokument og så efterfølgende taste det ind i systemet manuelt, når vi var tilbage på kontoret. Med MiljøWeb har vi blot en IPad med ud på tilsyn, som automatisk fører data ind i portalen, så vi sparer arbejdsgange, og vi får frigjort tid til dialogen med landmanden og virksomheden, som jo egentlig er kernen i vores arbejde.”

Implementeringen af den nye portal bidrager derfor til at få den daglige drift til at forløbe mere optimalt i kommunen. Men ikke alene udnyttes ressourcerne nu langt bedre – det nye systems høje brugervenlighed bidrager også til langt større arbejdsglæde, lyder det sammenstemmende fra de to miljømedarbejdere. Systemet er desuden, om ikke billigere, så i hvert fald i samme prisleje sammenlignet med det gamle system med de besparelser, der skabes på baggrund af driftsoptimeringen i det nye.

Tillid til systemet og menneskerne bag

Udviklingen af MiljøWeb blev drevet som en brugerinddragelsesproces i tæt dialog med kommunerne. Der blev løbende lyttet, testet og fundet de helt rette løsninger – særligt med fokus på at gøre systemet brugervenligt og intuitivt, hvilket har været en mangelvare i mange af de eksisterende systemer. Netop processen og den gennemsigtighed den blev gennemført med har også haft stor betydning for tilliden til systemet og rådgiveren:

”Dialogen har været rigtig god hele vejen igennem, vi har virkelig oplevet, at vi er blevet lyttet til af Sweco. Det gør, at vi har stor tillid til systemet og særligt menneskene bag. Da systemet er nyt, er der selvfølgelig stadig nogle børnesygdomme, men her bliver vi altid mødt med en imødekommenhed omkring at finde en god løsning, og problemerne bliver hurtigt fixet. Det gør det nemt at være slutbruger. Desuden er vores IT-fagpersoner her i kommunen helt trygge ved, at MiljøWeb er kodet efter de fælles offentlige retningslinjer,” fortæller Bente Kjærsgård Henriksen.

MiljøWeb giver en samlet indgang til kommunens arbejde med at planlægge, udføre og registrere det tilsynsarbejde, som er krævet jf. gældende lovgivning. Systemet integrerer til diverse andre fællesoffentlige datakilder, herunder Datafordeleren, Digital Miljøadministration (Miljøstyrelsen) og Jupiter (Danmarks Miljøportal).

Læs mere om MiljøWeb

"Vi arbejder smartere nu, og vi kan bruge tiden på borgeren frem for systemet."