LerMailer

LerMailer - Software by Sweco LerMailServicen er Swecos løsning til automatisk besvarelse af graveforespørgsler fra LER (Ledningsejerregisteret).

Fakta

IT-løsning: LerMailService.

Kunder: Cirka 10 danske kommuner/forsyningsselskaber.

Beskrivelse

Der er et lovmæssigt krav til alle, der kommercielt graver i Danmark, at de, inden gravearbejdet påbegyndes, skal spørge i LER, hvilke ledningsejere, der har interesser i det pågældende område. Tilsvarende er der et krav til ledningsejerne om, at de skal have registreret deres interesseområder i LER, og at de inden fem dage skal besvare en graveforespørgsel og fremsende PDF-tegninger med ledningsoplysninger samt eventuelle digitale ledningsdata.

Sweco varetager opgaven med at besvare graveforespørgsler fra LER for flere større og mindre ledningsejere. Derudover anvender nogle ledningsejere Swecos løsning i eget driftsmiljø.

Swecos løsning håndterer automatisk besvarelser af alle graveforespørgsler og fremsendelse af ledningsoplysninger både som PDF-tegninger og digitalt. Alle graveforespørgsler og deres besvarelse gemmes, og alle aktiviteter logges. Derudover får kunderne adgang til Swecos Web-løsning, hvor de kan se deres ledninger og graveforespørgsler. De kan således få et overblik over, hvem der har lavet graveforespørgsler indenfor deres interesseområde.

Kontaktperson

  • Jan
    Lynge
    Senior Consultant, Msc Mech Ingeneering
    +45 4348 6457
    Fraq r-znvy