JordWeb

JordWeb - Software by Sweco JordWeb er Swecos samlede løsning til håndtering af flytning af forurenet jord.

Fakta

IT-løsning: JordWeb.

Anvendelse: JordWeb anvendes til registrering og sagsbehandling af anmeldelser vedrørende flytning af forurenet jord.

Kunder: Mere end 50 danske kommuner.

Hjemmeside: www.jordweb.dk

Beskrivelse

I Danmark er der krav om, at al jord, der skal flyttes i forbindelse med byggeri eller infrastrukturopgaver, skal registreres og anvises af den enkelte kommune. JordWeb letter dette arbejde ved at skabe et web-baseret rum for samarbejde mellem bygherre, kommune, jordmodtager, rådgiver, entreprenør og vognmand. Det sikrer korrekt håndtering af jorden fra opgravning til deponering. Alle parter har – med de nødvendige rettigheder - adgang til al relevant information på hver enkelt sag.

JordWeb er udvidet med et modul til håndtering af anmeldelser vedrørende bygge- og anlægsaffald.

Kontaktperson

  • Anders Krøjmand
    Humle
    Produktchef, waste and soil management
    +45 4348 6994
    Fraq r-znvy