DriftWeb/Giv et Praj

DriftWeb/Giv et Praj - Software by Sweco DriftWeb/Giv et Praj er Swecos samlede løsning til håndtering af henvendelser, ad hoc-, bestiller- og driftsopgaver inden for teknik og miljø.

Fakta

IT-Løsning: DriftWeb.

Kunder: Cirka 80 danske og tre norske kommuner/forsyningsselskaber.

Hjemmeside: www.driftweb.dk

Beskrivelse

DriftWeb består blandt andet af backoffice, hjemmesider og apps til borgerindberetning, en mobil platform til medarbejdernes opgaveløsning i marken, tidsregistrering, ruteplanlægning og tracking, driftsplanlægning, indbygget GIS samt kobling til eksterne systemer.

Formålet med DriftWeb er at indbyde borgerne og andre interessenter til at indmelde observationer i de fysiske omgivelser, så fx kommunen/forsyningen får hjælp til den løbende vedligeholdelse af gader, byinventar, skilte, parker, ledningsnet m.v. samt skadedyrsbekæmpelse, renholdelse og glatførebekæmpelse. 

Henvendelserne fra borgerne kan komme ad flere kanaler, fx fra SmartPhones eller en hjemmeside. Når borgeren har indgivet henvendelsen, herunder angivet placering via kortet i løsningen, er det muligt løbende at følge med i, hvad der sker i sagen. Herefter sørger DriftWebs valideringsprocedurer for, at henvendelsen automatisk overgives til dem, der skal løse opgaven.

DriftWeb anvendes i dag af mere end 80 kommuner og forsyningsselskaber. Sweco står for hosting og drift som en portalløsning.

Kontaktperson

 • Helge
  Tøttrup
  Produktchef, Asset Management
  +45 4348 6362
  Fraq r-znvy
 • Kasper
  Thunø
  Projektleder, Solutions & Systems Integration
  +45 4348 6907
  Fraq r-znvy
 • Arne Hurup
  Nielsen
  Afdelingschef, Solutions & Systems Integration
  +45 4348 6649
  Fraq r-znvy

Cookie- og privatlivspolitik

Websitet anvender cookies, der hjælper med at indsamle oplysninger om besøgende på sweco.dk. Sweco bruger oplysningerne til at forstå, hvordan besøgende bruger websitet og til at kunne foretage nødvendige forbedringer. De cookies, som bruges, er ikke personlige data. Hvis du ikke vil acceptere Swecos cookiepolitik, kan du deaktivere den i din browser. Du vil dermed kunne besøge Swecos website uden at dit besøg bliver overvåget.