Fremtidssikring af affaldsforbrændingsanlæg hos Norfors

Der er blevet etableret en femte ovnlinje hos forsyningsvirksomheden Norfors, hvilket fremtidssikrer affaldsforbrændingsanlægget og den regionale affaldshåndtering. Det nye anlæg sikrer en mere effektiv og billig varmeforsyning. Sweco var rådgiver på opgaven i forbindelse med etablering af ny bygning til den femte ovnlinje, ny aflæssehal, nyt kontrolrum og total ombygning af rørsystemerne med nye pumpeanlæg.

Beskrivelse

Projektet var særligt udfordrende, fordi anlægget skulle være i 100% drift under udførelsen. Det krævede særlige hensyn under opførelsen af bygningerne og rørsystemerne. Desuden var det meget vigtigt for kunden, at de nye rørinstallationer blev placeret på en måde, så det så naturligt ud efter, at de gamle rør blev fjernet.

For at imødekomme dette arbejdede projektholdet under hele processen ud fra en 3D-model, som alle havde adgang til. Dette muliggjorde, at alle havde det opdaterede materiale tilgængeligt. Derudover var det muligt at lave forskellige simuleringer for at se, hvordan rørinstallationer kunne placeres optimalt for at få det bedste resultat efter idriftsættelse. Endelig, var den modellerede 3D-model et uvurderligt værktøj til præsentationen overfor Norfors’ ledelse, så de med egne øjne kunne se og forestille sig det færdige resultat.

En hjørnesten i projektet var en nydefinering af styringsprincipperne for anlægget. Varmeproduktionen i anlægget sker i dag dels i de to affaldsovne, men også i lokale gaskedler. Tilsammen sikrer de døgnleverance af varme uden afbrydelse. Ud over værkets egne kunder, leveres der varme i særskilte ledninger til Helsingør. Det nye styringsprincip betyder, at hver eneste af disse anlæg nu er forsynet med selvstændige pumper, der kun bruger den strøm, der er nødvendig for, at det enkelte anlæg kan levere den ønskede ydelse.

Sweco varetager ud over rollen som totalrådgiver på de udvalgte opgaver, projekteringsledelse, projektering af konstruktioner og installationer, byggeledelse og fagtilsyn. 

Læs mere