Fjernvarmekonvertering – fra traditionel til ultra-lavtemperaturfjernvarme

At sænke temperaturen på fjernvarme er ikke nogen ny idé, men det er først i de seneste år, at de lavere temperaturer er blevet en oplagt løsning, fordi teknologien i dag er moden. Dette var baggrunden for demonstrationsprojektet, som Sweco udførte i samarbejde med AffaldVarme Aarhus (AVA) for Energistyrelsen. Formålet var at teste det koncept, som Sweco Danmark har udviklet i samarbejde med DTU og Danfoss inden for ultra-lavtemperaturfjernvarme i større skala.

Fakta

Kunde: AffaldVarme, Aarhus (AVA), Energistyrelsen

Periode: 2013 - 2015

Lokalitet: Geding, Danmark

Beskrivelse

Projektet gik ud på at konvertere det eksisterende konventionelle fjernvarmesystem i den lille landsby Geding uden for Aarhus til et ultra-lavtemperatursystem, hvor fremløbstemperaturen fra centralen skulle sænkes fra ca. 70°C til ca. 45°C. Temperaturniveauet fra centralen blev sat således, at forbrugerne altid havde en minimumsfremløbstemperatur på 30°C.

Den lave temperatur er dog ikke tilstrækkelig til det varme brugsvand, og derfor gik første fase, som delvis blev finansieret af Energistyrelsen, ud på at installere en fjernvarmeunit med en lille indbygget varmepumpeunit i hver af boligerne. På den måde var det muligt at hæve temperaturen på fjernvarmen, så der kunne produceres varmt brugsvand. Samtidig blev produktionen af det varme brugsvandstemperatur uafhængig af fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet i ledningsnettet.

Fjernvarmeunitten med den lille indbyggede varmepumpeunit, en såkaldt Microbooster, blev udviklet af Danfoss, DTU og Sweco Danmark i forbindelse med et EUDP-projekt, der blev afsluttet i 2013. Der er i dag installeret fire Microboostere i Birkerød, og det er en forbedret udgave af Microboosteren, der i sommeren 2014 blev installeret i Geding, hvor alle boliger er blevet konverteret. I alt 25 huse.

Parallelt med dette projekt har Sweco Danmark, for AVA, udarbejdet en plan for fase 2, der handler om at erstatte den eksisterende centrale oliekedel, der producerer varme til distributionsnettet med en kombination af solvarme, varmepumper og energilager. Geding bliver således ikke bare fossilfrit, men også brændselsfrit.

Kundecitater

"Projektet har betydet, at vi kan køre med noget lavere temperaturer, end vi ellers har gjort, og det betyder jo i sidste ende en bedre økonomi, da et lavere temperaturniveau er lig med lavere varmetab. Geding er det, man vil kalde en mindre landsby med et forholdsvis stort varmetab, det var oppe omkring 54% i 2014 fordelt over hele året, og nu er det nede på 39%. Så det er en reduktion på 30%. "
Jørgen Krum, funktionsleder hos AffaldVarme Aarhus.
"Vi er blevet mere opmærksomme generelt på at sænke temperaturen til et minimum inden for de tekniske bestemmelser, vi er underlagt, hvor vi før har haft en tendens til at have en stor margin på. Det er dog nemmere at prøve at presse temperaturen helt ned i Geding, da beboerne er opmærksomme på, at der kan opstå tekniske problemer som en del af demonstrationsprojektet."
Jens Rishøj Larsen, driftsmester hos AffaldVarme Aarhus.