University College Nordjylland, Campus Mylius Erichsensvej

Opgaven omfattede en omfattende renovering og ombygning af det tidligere Aalborg Seminarium samt opførelse af en ny bygning på 9.000 m2. De fysiske rammer blev således samlet for en række af lærer- og pædagoguddannelserne: Et nyt campus, som også indeholder UCNs efter- og videreuddannelser samt Center for Undervisning og Forskning. Campusområdet omfatter efter færdiggørelse tilsammen knap 26.000 m2. Swecos ydelser omfattede forundersøgelser af bygningsforureninger, projektering af bærende konstruktioner, installationer, brandrådgivning, indeklima og bæredygtige løsninger, projektopfølgning og fagtilsyn.

Fakta

Kunde: Friis og Moltke A/S

Bygherre: University College Nordjylland

Periode: 2013-2015

Arkitekt: Friis og Moltke A/S

Anlægssum: 100.000.000 DKK

Areal: 9.000 m2 

 

Beskrivelse

Den nyopførte bygning indeholder lokaler til såvel teoriundervisning som undervisning i faglokaler med tilhørende opholds- og fællesarealer. Projektet er disponeret efter en omfattende brugerproces med inddragelse af repræsentanter fra de fire uddannelsesretninger. Projektet er udformet ud fra de seneste læringsprincipper med fokus på bl.a. fleksible studie- og læringsmiljøer samt indeklima og bæredygtighed.

I de eksisterende bygninger blev der udført omfattende renoveringer af administrationsområdet, fredagsbaren, undervisningslokaler og fællesområder. I forbindelse med indretningen er der udført nye installationer herunder udskiftning til nye energioptimerede ventilationsanlæg og supplering med decentrale ventilationsanlæg i faglokaler. Der er endvidere udført en totalrenovering og omfattende udvidelse af skolens køkkenfaciliteter. I en bygning blev der desuden etableret nye vægge, lofter og gulve, vinduer blev skiftet og taget renoveret.

Projektet er udført ved hjælp af digitale værktøjer i et integreret design med fokus på bæredygtighed og med en arkitektur og et materialevalg der er energirigtigt, klima- og miljøbevidst.

UCN

Kontakt