Tryghedsskabende belysning i Nordhavn Stations stitunnel

Stitunneller under togspor og veje kan være skumle for fodgængere og cyklister, og det hænger især sammen med lyset i rummet. I fodgænger- og cykeltunnellen under Nordhavn Station har det integrerede lysdesign skabt tryghed og sammenhæng. Det indbyggede driftvenlige lys i tunnelsidernes glasfiberprofiler giver godt lys på stien og sikrer, at man tydeligt kan se ansigterne, på de mennesker man møder. Det sikrede Nordhavn Station en nominering til Den Danske Lyspris 2016.

Fakta

Kunde: By & Havn, Banedanmark og Københavns Kommune

Opgave: Lysdesign, integreret belysning i stitunnel

Sted: Nordhavn, København, Danmark

Periode: 2014-2015

Samarbejdspartner: Core Arkitekter

Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S

Belysningsleverandør: Okholm Lighting A/S

Beskrivelse

Udformningen af stitunnellen under Nordhavn Station har stillet krav til arkitekter og designere for at kunne skabe et integreret naturligt forløb. Stitunnellen består af et forskelligartet forløb, der bevæger sig under flere togspor og laver et 90 graders knæk ved opkørslen mod Nordhavnen.

For at give en helhedsfølelse af stitunnelen, valgte arkitekten at installere en række glasfiberprofiler langs siderne af tunnelforløbet – en løsning der både er driftvenlig og robust. For at understrege dette arkitektoniske element og undgå lamper i lofterne ønskede arkitekterne, at alt lyset blev integreret i de translucente glasfiberprofiler.

Udfordringen for lysdesignet var at integrere den kunstige belysning på en smuk og driftvenlig måde og samtidig overholde kravene for belysningsklasse E2. Derudover skulle der skabes en blændingsfri belysning for trafikanter og togførere, samt skabes tryghed i tunnellen ved, at mennesker, der mødes, kan se hinandens ansigter tydeligt.

Løsningen blev et lysende LED profil inde i glasfiberprofilerne, der består af flere elementer:

  • Nederst er lyset køligt og intenst for at skabe god belysning på stien og få den til at se ren ud.
  • Længere oppe bliver lyset varmere og mere dæmpet for at belyse ansigter tydeligt og harmonisk.

Samlet set skaber de lysende sider en oplevelse af en lys og venlig tunnelforbindelse uden forstyrrende elementer eller blænding.

Af hensyn til driften er de lysende glasfiberprofiler sat på paneler, der størrelsesmæssigt kan håndteres af én mand. Driverne til LED-profilerne er placeret i det bærende profil, således at de let kan skiftes ud. Energimæssigt styres lyset i forhold til dagslyset og året. I dagtimerne er der således lys i et reduceret antal glasfiberprofiler, mens belysningen om vinteren øges i den mørkeste del af tunnellen. Ved skumring er alt lyset tændt, så hver anden glasfiberprofil bliver lysende. Herudover kan lyset dæmpes, så der kan laves et dæmpet natscenarie.

Det er altid udfordringen i lysdesignprojekter at underbygge arkitekturen og skabe helhed på en smuk og overbevisende måde. Det er lykkes her, og lysdesignet har resulteret i en nominering af Nordhavn Station til Den Danske Lyspris 2016.

Nordhavn Station, sydlig passage

Udtalelse

"I den nye stitunnel ved Nordhavns Station er belysningen veludført og velintegreret i den rå arkitektur (…) Der er tale om et smukt og enkelt projekt, der på en tydelig måde viser vej og skaber tryghed. Belysningen formår at gøre et ellers kedeligt transitsted til en smuk og tryg oplevelse. "
Juryen, Den Danske Lyspris 2016.

Kontakt