Skolefællesskabet, Aalborg

Skolefællesskabet er et nyopført bygningsfællesskab mellem SOSU- og VUC-uddannelserne i Aalborg, som tilsammen har 2200 studerende og 350 ansatte. Byggeriet er beliggende på det tidligere godsbaneareal i Aalborgs centrum. Projektet integrerer den gamle terminalbygning med to nye bygninger til de to uddannelsesinstitutioner. Byggeriet er på i alt ca. 25.000 m2. Sweco har stået for projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder bærende konstruktioner, vvs-installationer, elinstallationer, energiforhold, indeklima og akustik og har desuden ydet brandrådgivning samt ført fagtilsyn i opførelsesfasen.

Fakta

Kunde: A. Engaard A/S

Bygherre: VUC Nordjylland og SOSU Nord

Periode: 2011-2014

Arkitekt: Friis & Moltke A/S

Anlægssum: 350.000.000 DKK

Areal: 25.000 m2

Beskrivelse

En af de grundlæggende tanker bag fællesskabet er at udvikle et levende og dynamisk uddannelsesmiljø, der både understøtter de praktiske fordele og den dynamik, der kan skabes ved et vidtfavnende uddannelsesmiljø midt i byen. Med projektet har man fået etableret et bygningsfællesskab, hvor man udnytter fællesskabets muligheder, og hvor hver uddannelse eller uddannelsesretning samtidig kan udvikle og bevare egen identitet. Skolefællesskabet indeholder alle former for undervisningslokaler, herunder lokaler til teoriundervisning og forskellige typer faglokaler, projektrum, samtalerum, kontorer / administrationslokaler, teknikrum, kantine samt opholds- og fælleslokaler mv.  I forbindelse med skolefællesskaberne er der opført en idrætshal samt et 20.000 m² stort parkeringshus i 4 etager med plads til ca. 600 biler.

Projektet er udført som totalentreprise med A. Enggaard A/S som totalentreprenør. I projekteringsfasen har der været en løbende tæt dialog mellem brugerne, totalentreprenøren, arkitekten og Sweco. I denne proces har der været fokus på at optimere de tekniske løsninger for indeklima, installationer, konstruktioner mv. Det er i processen lykkedes for os at kombinere brugernes og arkitektens høje ambitionsniveau med tekniske løsninger, der har tilgodeset såvel totalentreprenørens budgetramme som bygherrens totaløkonomiske ønsker.

Swecos team har i samarbejde med projektets øvrige parter haft en helhedsorienteret tilgang til opgaven, hvor bæredygtighed og indeklima lige fra starten har været i fokus. At skabe en undervisningsinstitution med masser af dagslys, et godt indeklima og et lavt energiforbrug indenfor en begrænset anlægsramme var en stor udfordring. Bygningen overholder energiklasse 2015 hvilket bl.a. er opnået ved at etablere en velisoleret klimaskærm med 3 lags energiruder, udvendig solafskærmning og energieffektive ventilationsanlæg med høj varmegenvinding.

Skolefællesskabet, Aalborg

Skolefællesskabet, Aalborg

Kontakt