Skejby Psykiatriske Center

Det nye Psykiatriske Center ved universitetshospitalet i Aarhus er Danmarks hidtil største OPP-projekt på i alt 50.000 m2. Centret skal omfatte en voksen- og en børnepsykiatrisk afdeling med ambulatorier og sengeafsnit samt en selvstændigt beliggende retspsykiatri, der er forbundet med resten af bygningen via en tunnel. Sweco skal udføre samtlige ingeniørdiscipliner på OPP-projektet.

Fakta

Kunde: KPC Herning

Arkitekt: Arkitema Architects

Periode: 2014-2018

Sted: Århus

Anlægssum: 1.300.000.000 DKK

Areal: 55.000 m2

Beskrivelse

Kravene til indeklima, dagslysforhold, bæredygtighed og akustik har været særlig vigtigt: Bygherre, Region Midtjylland, har stillet store krav til indeklimaet i bygningen, da patienterne – særligt retspsykiatriske patienter – opholder sig inde i meget lange perioder. I den forbindelse har vi 3D-simuleret ca. 30 % af bygningsmassen.

Samtidig er der særlige krav til børneafdelingen: Sengestuerne er mindre for at øge følelsen af tryghed, der er aktivitetsrum og udearealer med plads til leg, ligesom der er bygget en ”skole”, så børn og unge kan fortsætte deres skolegang på trods af indlæggelse. Sweco er i den forbindelse indgået som aktiv del af brugerinddragelsen og har i tæt samarbejde med arkitekten designet en bygning, der opfylder de mange krav.

Der er desuden flere tiltag inden for såkaldt helende arkitektur, bl.a. er der projekteret dynamisk belysning på rumniveau – såkaldt medicinsk belysning, hvor én eller flere farver kan tages ud af belysningen. Eksempelvis kan den blå farve fjernes fra belysningen, så man får en bedre søvnrytme. Der er desuden lagt stor vægt på at reducere støj, og derfor arbejder vi med stor luftisolering i opholdsrum, så der opnås et behageligt akustisk indeklima. De akustiske forhold er gradueret i forhold til rummenes funktioner. 

Bygningen er projekteret, så den opfylder Bygningsreglement 2020, og målet er at opnå store virkningsgrader på alle installationer for at minimere energiforbruget. Samtidig er der store dagslysindfald, som reducerer behovet for kunstig belysning og dermed energiforbruget, samtidig med at det bidrager til et behageligt indeklima for både personale og patienter.