Rigshospitalet, byggeledelse

Sweco er byggeleder i forbindelse med opførelsen af Nordfløjen, P-huset og Patienthotellet på Det nye Rigshospital, som i alt omfatter 77.000 m2. Byggeledelsen er en kompleks opgave med mange grænseflader, som samtidig foregår i tæt by, mens det eksisterende hospital er i fuld drift: De eksisterende bygninger er blevet revet ned samtidig med, at den underjordiske Finsencentret med dyrebare scannere og strålekanoner, har været i fuld drift, og Nordfløjen opføres klods op ad det eksisterende hospital, hvor bl.a. vejen til traumecentret på ingen måde må spærres.

Fakta

Kunde: Region Hovedstaden

Samarbejdsparter: Aarhus Arkitekterne (totalrådgiver), 3XN Architects, Nickl & Partner samt Kirstine Jensens Tegnestue

Periode: 2012-2018

Anlægssum: 1.800.000.000 DKK

Areal: 77.000 m2

Beskivelse

P-huset på 17.000 m2 er gennemført i hovedentreprise, mens patienthotellet på 7.400 m2 er gennemført i tre storentrepriser bestående af råhus/lukning, aptering og teknik. Nordfløjen på ca. 50.000 m2 gennemføres i syv storentrepriser: Facader, aptering, byggeplads, råhus, VVS, el samt landskab og terræn.

Nedrivningen af de eksisterende bygninger har været kompliceret. Der har været store krav til nedrivning og minimering af støv, støj og vibrationer, for at undgå gener for særligt udsatte patienter, personale, trafikanter og andre pga. miljøskadelige stoffer i de eksisterende bygninger. Eftersom den underjordiske Finsencentret indeholder dyrebare scannere og strålekanoner, som ikke tåler rystelser, har eliminering af vibrationer ligeledes været en af Swecos rådgivningsydelser.

Nedrivningen af de eksisterende bygninger er sket ved, at der er etableret et støjreducerende hegn om byggepladserne, ligesom der er valgt metoder, der reducerer støvgener. Der er bl.a. anvendt støvdetektorer, og man har skabt kunstig regn for at indkapsle støvpartikler.

Sweco er som byggeleder ansvarlig for koordinering af tidsplanen, arbejdet, økonomi og risikohåndtering. Med fokus på stringente grænseflader mellem entrepriserne, er vi med til at sikre en sund prisdannelse og udarbejdelse af robuste tidsplaner. Vi har stort fokus på, at der er realistiske grænseflader mellem entrepriser, så bygbarheden sikres, og tidsplanerne kan holdes.