Renovering og modernisering af Østerport Station

København er fuld af gamle og ikoniske bygninger, der vidner om en både moderne og historisk storby og om en tid, hvor detaljerigdommen i arkitekturen var stor. En af disse bygninger er den totalfredede Østerport Station fra 1896, der med sit karakteristiske lille tårn troner midt på Oslo Plads. Med Metro Cityringens ankomst medio 2019 er det tid til at modernisere og renovere den gamle stationsbygning, så den er klar til nutidige forhold. Sweco har været totalrådgiver på projektet og medvirket til, at stationsbygningen kan stå mange år endnu og være et dagligt trafikalt knudepunkt for tusindvis af passagerer.

Fakta

Bygherre: DSB Ejendomme

Hovedentreprenør: Aarsleff Rail A/S

Totalrådgiver: Sweco Danmark A/S

Periode: 2016-2019

Underrådgiver: KHR Arkitekter

Areal: 4.900m2

Beskrivelse

En moderne omstigningsstation med adgang til både regionaltog, busser, S-tog samt en metrolinje, forøget passagerantal og slid efter tusindvis af fødder, der hver dag betræder stationens sten, er nogle af de udfordringer, som Østerport Station står overfor. Dertil lægges, at den daglige togdrift og dermed passagerne ikke må påvirkes af renoveringen, ydermere stiller projektet høje krav til jernbanesikkerheden.

Den gamle stationsbygning trænger derfor til en totalrenovering både ind- og udvendigt. Slots- og Kulturstyrelsen har desuden ønsket, at stationen tilbageføres til det oprindelige udseende i det omfang, det er muligt. Det betyder, at der indvendigt sker en genetablering af de originale dobbelthøje sidehvælv og en reetablering af de oprindelige rumhøjder. Belysningsdesignet skal understøtte wayfinding, og de eksisterende lysekroner renoveres med energisparende LED lyskilder. Det primære fokus er, at det skal være nemt at orientere sig på stationen. Udvendigt renoveres blandt andet bindingsværket, og stationsbygningen har fået nyt tag. Derudover skal de to stationer sammenkobles med en metrotrappe, der tilsluttes via Østerport Stations vestgavl, og der gøres plads til de mange ekstra passagerer. Med Cityringens åbning forventes det nemlig, at det daglige passagerantal stiger fra 25.000 til 50.000.

Af jernbanesikkerhedsmæssige grunde skal stationen og DSB opfylde EUs krav for Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI_PRM), der stiller høje krav til tilgængeligheden, hvilket er integreret i projektplanen.

En indpakket Østerport Station i august 2017

Stabil togdrift og klar kommunikation
For Swecos projekt- og byggelederteam har det været helt centralt i projektprocessen at sætte sig i DSBs sted for at kunne imødekomme deres krav fra start. Et af de væsentlige krav har været at undgå forstyrrelser i togdriften og desuden at opnå en sikker byggestyring. For at det samlede renoveringsprojekt generer så kort tid som muligt til glæde for passagerer og DSB, har samarbejdet på tværs af de mange fagområder, der er involveret i et projekt af dette omfang, været helt essentielt.

Til at sikre en gennemgående identitet og klar kommunikation på projektet er der desuden blevet udviklet en identifikationsmarkør, der kan binde hele kommunikationen sammen og skabe genkendelighed og klarhed blandt de mange samarbejdspartnere. Projektlogoet, der ses herunder, har været med til at skabe identifikation overfor passagerne, hvor DSBs projektafgrænsning er i forhold til naboprojekter. For at sikre de bedste løsninger i et projekt af denne kompleksitet har over 12 fagligheder været involveret.

Projektlogoet bliver brugt til al kommunikation.

Passagererne og tidsplanen i fokus
Netop at kunne opretholde den daglige tog- og stationsdrift har været væsentligt i opgaveløsningen. Forarbejdet har blandt andet gået ud på at etablere 400 cykelstativer ved Folke Bernadottes Allé. Da der sideløbende med renoveringen kører andre projekter på flere sider af stationsbygningen, og da det er et forsikringskrav, blev hele stationsbygningen pakket ind dels med en tagoverdækning under tagrenoveringen, dels med et tæt byggepladshegn. Det er sket for at skåne omgivelserne, de fem spor og sikre hurtig gennemførelse, da vejr og vind så ikke kan påvirke arbejdet synderligt. Løsningen har også stillet krav til grænsefladekoordineringen imellem alle de implicerede parter og ikke mindst medført særlige logistiske og pladsmæssige udfordringer.

Ved projektets afslutning vil DSB, København og passagerne få et bedre og mere tidssvarende trafikknudepunkt, der imødekommer det moderne storbymenneskes behov og en istandsat ikonisk bygning, der fortsat kan være en del af bybilledet.

Østerport Station er den tredje station i hovedstaden, som Sweco har været rådgiver på. De to andre stationer er Københavns Hovedbanegård og Nørreport Station.

 

Kontakt