Prisvindende indendørs belysning i Novo Nordisks nye campus

Lys fremhæver rum, former og materialer. Dets karakter i form af egenskab, intensitet og retning har ligeledes stor betydning for menneskets oplevelse af omgivelserne, og dermed deres følelse og fornemmelse af det rum de er i. Det er der taget højde for i Novo Nordisks campus i Bagsværd, hvor lyset er indarbejdet strategisk, så det giver ro og velvære. Her understøttes arkitekturen, så der skabes en naturlig visuel oplevelse af omgivelserne, samtidig med, at belysningen følger døgnets og årets rytmer. Det er lykkedes så effektivt, at Novo Nordisk campus vandt Den Danske Lyspris 2014.

Fakta

Kunde: Novo Nordisk A/S

Opgave: Lysdesign, integreret belysning

Sted: Bagsværd, Danmark

Periode: 2014

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Indretningsarkitekt: Tegnestuen Vibeke Brinck Aps

Ingeniør: Alectia A/S

El-installatør: Lindpro A/S

Belysningsleverandører: Osram, Traxon, Erco, Fagerhult, Martin Professional med flere

Beskrivelse

Novo Nordisks nye campus i Bagsværd består af to kontorbygninger, NN1 og NN2. I begge bygninger var det vigtigt, at belysningen blev indarbejdet på en naturlig og diskret måde, så arkitekturen blev fremhævet, uden at lysarmaturerne blev påfaldende tydelige.

De to bygninger har hver et større atrium som omdrejningspunkt for de mange kontorer og mødelokaler. Ved atriummerne kommer arkitekturen særligt til sin ret, og det var derfor af stor betydning, at Swecos lysdesignere integrerede belysningen på en måde, så den på én gang understøttede og blev en del af arkitekturen.

For at imødekomme dette gik Swecos lysdesigner proaktivt til værks for at finde den helt rigtige placering af de forskellige armaturer. Samtidig var der et ualmindeligt godt samarbejde mellem bygherre, projektets øvrige rådgivere og Swecos lysdesigner. Det resulterede i, at lyset blev en integreret del af bygningen, og at lyset fremhæver arkitektur og rum uden at være påtrængende, samtidig med det skaber en indbydende og spændende atmosfære.

Belysning i NN1
For NN1, der bl.a. rummer kontorer, mødelokaler, bibliotek og kantine, har lysdesignet betydet en accentuering af den arkitektoniske vision om dynamiske rammer, hvor mennesker kan mødes. Belysningen møder Novo Nordisks funktionelle og visuelle behov, mens bygningens ikoniske værdi og identitet fremhæves. Bygningens fremtræden og funktionalitet i dag-, aften- og nattetimer understreges i den overordnede strategi for belysningen, hvor der også er fokus på bevægelse og flow gennem bygningen. Endelig sikrer strategien bæredygtig belysning ved prioritering af belysningsniveauer, placering og styring.

Belysning i NN2
I NN2 blev der ligeledes arbejdet med en kombination af dagslys og kunstlys. For ovenlyset i NN2 blev der udviklet et specielt belysningskoncept, hvor det kunstige lys styres og skifter med inspiration fra dagslysets farvenuancer. Udfordringen var at arbejde med det kunstige lys’ farvenuancer og rytme op imod det foranderlige dagslys. Løsningen for dagslyset udmøntede sig i 50 ovenlyskasetter, der transporterer dagslyset ind og bruger det aktivt til at skabe et organisk rum i atriummet. Ovenlyskasetternes udformning og retning i forhold til verdenshjørnerne har indflydelse på lys- og skyggespillet, der udspiller sig i løbet af dagen og året. Den kunstige belysning iscenesætter ovenlyset, og i døgnets mørke timer og vinterhalvåret støtter den kunstige belysning det naturlige lys. Den kunstige belysning er planlagt med 10 belysningsscener, hver med en programmering af et dynamisk lysforløb. Scenarierne er programmeret, så de matcher dagslysrytme, arbejdstider og særlige mærkedage. 

Lysdesignet har betydet en poetisk og naturlig oplevelse af omgivelserne, hvilket har en betydning for menneskene i dagligdagen, når de opholder sig mange timer i træk i bygningerne. Den stærke sammenhæng mellem arkitektur, funktioner og lys har været en del af begrundelsen for, at Novo Nordisk campus vandt Den Danske Lyspris 2014.

Novo Nordisk NN1 Atrium foto Søren Aagaard copyrigth Novo Nordisk

Novo Nordisk NN1 Atrium view foto Søren Aagaard copyrigth Novo Nordisk

Udtalelse

"Lyset synes helt i tråd med danske/nordiske lystraditioner og opleves i al sin stilfærdighed fuldstændigt indpasset i arkitektur og funktion på en energibevidst og stemningsfuld måde (…) Lysdesignerne på dette projekt har haft et mesterligt overblik over virkemidler og redskaber og har brugt dem overbevisende, men på en behagelig underspillet måde, der levner plads til mange andre indtryk, og skaber ro og velvære."
Juryen, Den Danske Lyspris 2014

Kontakt