Ophøjet akustik i Trekroner Kirke

Kirker er kendt for deres akustik, som blandt andet musikere eftertragter til særlige optrædener og indspilninger. Det er en udfordring at opnå i nye kirkelige byggerier med deres anderledes arkitektur og indretning. I udformningen af Trekroner Kirke er det med et godt samarbejde mellem akustiker og arkitekt lykkedes at forene arkitektens visuelle vision med menighedsrådets praktiske behov på en måde, så kirken kan leve op til de høje akustiske krav. På den måde får kirkens besøgende en optimal akustisk oplevelse.

Fakta

Kunde: Rørbæk & Møller Arkitekter

Opgave: Trekroner Kirke

Projektperiode: 2015-

Samarbejdspartnere: Espen Surnevik A/S, EKJ Rådg. Ing. A/S, Schul Landskabsarkitekter

 

Beskrivelse

Der har meldt sig særlige akustiske udfordringer ved udformningen af Trekroner Kirke. Her skulle menighedsrådets ønske om en kirke med en kurvet organisk form forenes med arkitektens vision om rå indvendige betonflader. De meget lydhårde flader kræver, at de kurvede vægge bliver udformet omhyggeligt med henblik på, at lyden fordeler sig jævnt i rummet. En kirke er et klanginstrument i sig selv, og der skal tages højde for orgelmusik, prædikener samt kirkens besøgende. Med en god akustik kan man undgå ubehagelige oplevelser for kirkens brugere, såsom ujævn lyd i rummet, og man vil kunne få den ophøjede akustiske oplevelse, som kirker er kendt for. I foreningen af menighedsrådets og arkitektens ønsker skulle der altså også tages højde for materialers og udformnings indvirkning på akustikken. Det har desuden været en ekstra udfordring, at orgelkonsulenten ønskede et stort orgel i forhold til kirkens relative lille størrelse. For at give den bedste oplevelse for kirkens besøgende, har det derfor været vigtigt for menighedsrådet, at rumakustikken passede til orglet. Ligeledes var det vigtigt for menighedsrådet, at akustikken ikke kun passede til orglet, men også rytmisk musik. Samtidig skulle der indregnes mulige forstyrrelser, som for eksempel kan ske, da kirkerummet skulle udformes med bænknicher frem for et selvstændigt opholdsrum. Bænknicherne, som er indbyggede huler i væggen, bruges til midlertidige ophold under kirkelige handlinger, fx hvor forældre kan trække sig væk med deres børn.

Visuelt udtryk, lydlige egenskaber og praktiske behov sammentænkt

Det har været en kompliceret opgave at forene de forskellige ønsker og behov i forbindelse med udformningen af kirken. For at imødekomme det har Sweco designet en klang, der er tilpasset rummets og orgelets størrelse blandt andet ved at sikre, at de organiske former bidrager til at fordele lyden rigtigt i rummet. Som en del af dette arbejde har Sweco foretaget lydmålinger på et referenceorgel, som grundlag for at bestemme den rigtige efterklangstid til at håndtere det store orgel, som orgelkonsulenten har skitseret. På baggrund af dette har Sweco bearbejdet kirkens grundplan for at sikre en god lydfordeling og for at undgå problemer med lydfokusering, hvor lyden forstærkes kraftigt lokalt i visse områder i rummet. Sweco har på den måde finjusteret den arkitektoniske udformning af bygningen. Man har desuden indarbejdet lydabsorberende materiale, primært i bænknicherne, så nicherne bliver bedre akustisk adskilt fra kirkerummet. Derudover har Sweco skitseret oplæg til lydanlæg for at sikre en god taleforståelighed og et driftssikkert lydsystem.

Et samlingspunkt med optimale lydlige forhold

Det tætte samarbejde med arkitekten har betydet, at de kunne realisere deres arkitektprojekt med optimale akustiske forhold. De akustiske målinger og tiltag har sikret, at den grundlæggende plan for Trekroner Kirke lægger op til den bedst mulige oplevelse for kirkens besøgende, samt for præstens og personalets daglige arbejdsforhold. Det betyder, at man som gæst kan forvente at få en indlevende oplevelse, uanset om man skal til gudstjeneste eller koncert. Det er nemlig afgørende, at akustikken er optimal, når orglet spiller, og koret synger, og når præsten taler ved barnedåb og andre kirkelige arrangementer. Trekroner Kirkes besøgende og menighedsrådet kan se frem til arrangementer, der akustisk lever op til den kendte kirkelige standard.

3D visualiseringer fra et rumakustisk simuleringsprogram

Kontakt

  • Søren Vestbjerg
    Andersen
    Akustik specialist
    +45 4348 4631
    Fraq r-znvy