Nordeas nye domicil i Ørestad: Samarbejde, kontinuitet og forudseenhed sikrede en god proces

Nordeas nye domicil i Ørestad er ikke blot et stort byggeri - det har stillet nogle helt særlige krav til blandt andet arkitektur, bygningsautomatik og indeklima. Lejeren, Nordea Danmark, har haft en klar interesse i, at kravene og løsningerne til byggeriet var i deres favør og målte sig med forventningerne hos ledelse og medarbejdere samt de kunder og samarbejdspartnere, hvis indtryk af Nordea Danmark formes af deres besøg i domicilet. Med godt samarbejde, høj faglighed og erfaring har Sweco, som lejerrådgiver på projektet, været med til at sørge for de rette løsninger og budgettering.

Kunde: Nordea Danmark

Opgave: Lejerrådgivning

Lokation: Ørestad i København, Danmark

Projektperiode: 2012-2017

Anlægssum: 873.000.000

Samlet areal:
60.000 m2 , heraf kælder på 14.000 m2

Samarbejdspartnere: MT Højgaard, Nordea Ejendomme, Henning Karsen Architects, COWI og SLA

Med hele vejen fra skitse til indflytning
En lejer har en klar interesse i store byggerier, der direkte bygges til dem, og derfor er det vigtigt, at interesserne bliver varetaget, og at lejeren tænkes ind i de forskellige detaljer og delprocesser i projektet. Med reference til Nordeas egen projektorganisation har Sweco stået for rådgivning i alle projektets faser fra underskrift af lejekontrakt til ibrugtagning af byggeri, identificering af lejers behov og ønsker, sparringspartner vedrørende strategiske såvel som tekniske valg og løsninger, forhandlinger med bygherre, rådgivere og totalentreprenør samt risiko- og økonomistyring.

Kontinuitet har været et nøgleord
Det har været en stor fordel for Nordea at have en lejerrådgiver med hele vejen og i alle processer, da den særlige viden om projektet, det har medført har betydet, at projektet aldrig er gået tabt i løbende overdragelser. Der er mange processer i et stort projekt som byggeriet af Nordeas nye domicil, og det kan være svært at overskue, hvad der virker bedst for projektet og for slutbrugeren, lejeren. Den kontinuerlige tilknytning til projektet har betydet et bevaret overblik og en bedre forståelse for, hvad der var bedst for projektet, samtidig med at Sweco har kunne identificere udfordringerne undervejs, som de dukkede op, da det har været muligt at holde den samme bemanding fra start til slut.

Godt samarbejde og høj faglighed førte til de rette løsninger
Godt samarbejde har været kendetegnende ved processen, og der er således blevet lyttet til Nordeas behov samt eksperterne i rådgivningen om de løsninger, der bedst varetog Nordeas interesser. Som lejerrådgiver har Sweco holdt fast i ikke at projektere, men har derimod sørget for at stille med et hold af specialister, som har bidraget under rådgivningen og sørget for at kunne sikre de bedste løsninger i samarbejde med kunden, bygherre, rådgivere og totalentreprenør.

Indeklimaet har haft en stor rolle i projektet og været afgørende for lejeren, især på baggrund af Nordeas trading floor, hvor mange tradere sidder sammen i et atrium. Traderne og deres mængde udstyr udvikler en del varme og udgør i det hele taget en varmebelastning for indeklimaet. Nordeas erfaringer og ønsker har været et vigtigt element i udviklingen af indeklimaet, hvor Sweco har fulgt testscenarierne og er kommet med de opklarende spørgsmål til entreprenøren og de andre samarbejdspartnere. Entreprenørens arbejde er løbende blevet efterverificeret for at sikre, at arbejdet levede op til Nordeas ønsker og behov, dette gælder indeklima såvel som sikring, IT, akustik og belysning.

Erfaring og fremsyn holdt budgettet  
Tidsplanen er gennem forløbet blevet tilpasset således at nye identificerede behov er blevet indarbejdet, men takket være den tætte dialog og prioritering holdt budgettet. Sweco og Nordea sørgede i fællesskab for at lægge de rette risikofaktorer i starten af projekteringsfasen ud fra erfaring med, hvad store projekter og deres delelementer koster. Dermed har projektteamet kunne lægge et realistisk budget fra start og lave risikovurdering på både den korte og den lange bane. Det har givet en ro på projektet til at holde overblikket for kunden - også da byggeperioden blev forlænget.

Nordea Danmark

"Sweco har gjort det yderst tilfredsstillende. Det har været et supergodt samarbejde, og der har været enighed om, hvad en god proces betyder. Det har været et ’vi’ gennem hele processen – samtidig har der ikke været tvivl om rollefordelingen. Tonen har også været sober og behagelig."