Niels Bohr, Ny Universitetsbygning – Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering (B)

Den 52.000 m2 store bygning ligger på begge sider af den københavnske hovedfærdselsåre, Jagtvej. Bygningerne er forbundet af en underjordisk tunnel og en skywalk i 3. sals højde. Sweco er byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (B) på projektet.

Fakta

Kunde: Bygningsstyrelsen

Periode: 2014-2017

Anlægssum: 1.030.000.000 DKK

Areal: 52.000 m2

Beskrivelse

Det kræver overblik, stor faglig viden, solid planlægning, gode samarbejdsevner og omfattende myndighedskoordinering at styre et så komplekst byggeri som Niels Bohr Bygningen. Byggeriet opføres i 10 storentrepriser.

Niels Bohr Bygningen i den nye vidensby i København er et af de mest markante og prestigefyldte universitetsbyggerier i Danmark. Som byggeleder sørger Sweco for højt kvalitetsniveau, sikkert arbejdsmiljø og positivt samarbejde. Niels Bohr Bygningen til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet kommer til at bestå af i alt 52.000 m2 fordelt på to bygninger på henholdsvis 16.000 m2 og 36.000 m2.

Beliggenheden og udformningen af de to bygninger på hver sin side af en meget trafikeret vej gør Niels Bohr Bygningen til et komplekst byggeri. Bygningerne forbindes med en underjordisk gangtunnel, hvilket betyder en omfattende ledningsomlægning (af damp, fjernvarme, kloak, 10kV, signalkabler og gas) på begge sider af Jagtvej. For at undgå afspærring af al trafik gennem Jagtvej, sikres ledningsomlægningen i én side af vejen af gangen. Ledningsomlægningen strækker sig over mindst 17 måneder og kræver en omfattende myndighedskoordinering og et stort overblik, når det gælder håndtering af trafikken.

Som en del af opgaven vedrørende den samlede byggeledelse skal Sweco varetage opgaven vedr. arbejdsmiljøkoordinering (B) og gennem sikkerhedsmøder, runderinger og generel dialog sikre de udførende arbejder iht. de aftalte arbejdsplaner mv. Opgaverne inden for arbejdsmiljø omfatter ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed, koordinering af sikkerhed og sundhed i fællesområderne, ajourføring af journal for sikkerhed og sundhed ved drifts- og vedligeholdelsesopgaver. 

Kontakt

  • Niels Klæsøe
    Kongste
    Projektdirektør, Projekt- og byggeledelse
    +45 91377085
    Fraq r-znvy