Kanalvejshusene, Lyngby

Lyngby-Taarbæk Kommunes vision for området omkring Kanalvej er at skabe et mangfoldigt byliv med en blanding af butikker, virksomheder, kulturelle tilbud, cafeer og boliger. Området, med den historiske fæstningskanal og grønne områder, skal blive et mødested for alle. Det første byggeri, der blev opført i området, var Microsofts nye hovedkontor i Danmark. Nu virkeliggøres 2. etape af byggeriet på Kanalvejsgrunden med 16.700 m2 boliger samt 5.200 m2 til erhverv. Kanalvejshusene opføres i totalentreprise, hvor Sweco indgår som ingeniørrådgiver for Hoffmann for alle ingeniørdiscipliner. Derudover vil Sweco føre tilsyn under udførelse. Henning Larsen Architects er arkitekt på opgaven.

Fakta

Kunde: Hoffmann A/S

Bygherre: Danica Ejendomme

Periode: 2015-2018

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Areal: 22.000 m2

Beskrivelse

Boligerne består bl.a. af nye studieboliger samt boliger til brug for ansatte på DTU og erhvervsvirksomheder i lokalområdet. Boligerne skal overholde BR 2010 samt Lavenergirammen 2015 og Sweco sikrer, at de krav og projektforudsætninger er indarbejdet i projektet og beskrivelser. Dette omfatter krav til vinduer, ovenlys, døre, fundamenter, solafskærmning, naturlig og mekanisk ventilation, VVS samt el.  

I projektet er der lagt stor vægt på sikring af et optimalt indeklima. Sweco har i den forbindelse udarbejdet indeklimaberegninger, som har dannet grundlag for en tilretning og præcisering af facaderne. Opvarmningen af boligerne styres automatisk efter både ude- og indetemperaturer, der etableres mekanisk ventilation, og Sweco har anbefalet, at der anvendes vinduer med støjreducerende effekt, men henblik på at skabe et god indeklima - både i forhold til akustik og atmosfære.

I området etableres desuden en parkeringskælder, en sportszone, et torv, hvor der etableres butikker, cafeer og en udendørs scene samt en grøn passage, der forbinder Kanalvejsgrunden med såvel Lyngbys centrum samt DTU.

Kanalvejshusene