DNV Gødstrup Etape 1

Sweco indgår som ledende part i konsortiet CuraVita i det 98.000 m2 store hospitalsbyggeri DNV Gødstrup, Etape 1 Somatik, som skal indeholde afdelinger for akut, intensiv, billeddiagnostik, laboratorier, thorax, abdominal, familie samt fællesfunktioner inkl. trafik- og teknikarealer. Der indrettes desuden familierum til familier, der er indlagt med syge børn.

Fakta

Kunde: Region Midtjylland

Sted: Herning

 

Periode: 2011-2019

Areal: 98.000 m2

Anlægssum: 1.930.000.000 DKK

Beskrivelse

Sweco har indgået i designfasen på et meget tidligt stadie som aktiv partner i designet af det store hospital: Vi har sat de tekniske guidelines for designet for at opnå bedst mulige dagslysforhold og bedst mulige forhold inden for bæredygtighed og energieffektivitet, logistik og arbejdsmiljø, logiske føringsveje for tekniske installationer og bygbarhed i projektet.

Sweco er projektleder og projekteringsleder for alle ingeniørdiscipliner og projekterer alle elinstallationer, mens MOE projekterer VVS-installationer. I laboratorierne, operationsstuerne og tilhørende funktioner indgår en række tekniske installationer til luftarter og væsker. Sweco projekterer alle elektriske installationer samt BMS og styring af ventilationen i disse rum.

Bygningen er projekteret, så den opfylder Bygningsreglement 2020, og målet er at opnå store virkningsgrader på alle installationer for at minimere energiforbruget.  I hospitalets umiddelbare nærhed anlægges et solcelleanlæg, som skal forsyne hospitalet. Anlægget er på 7.000 m2 og leverer 1 MW. Sweco har projekteret hele anlægget og fører fagtilsyn på opførelsen.

Sweco har udført en række dagslysberegninger med henblik på at designe bygningen, så der opnås gode dagslysindfald, som reducerer behovet for kunstig belysning og dermed energiforbruget, samtidig med at det bidrager til et behageligt indeklima for både personale og patienter.

Sweco har varetaget en central rolle i projektledelsen og været repræsenteret ved projektchef, projekteringsledelse samt de centrale stabsfunktioner vedr. anlægsøkonomi, planlægning samt tidsstyring. 

Desuden har vores rådgivning omfattet: Byggemodning, miljørådgivning inkl. LAR, grundvandssænkning og pælefundering, bærende konstruktioner, lysdesign, dagslysberegninger, elinstallationer: BMS, IT-netværk, patientkaldeanlæg, elevatorer, sengepaneler, UPS anlæg, generatoranlæg, sikkerhedsbelysning, elforsyningsanlæg og sikringsinstallationer, brandrådgivning, akustik, anlæg og kloak i jord, solcelleanlæg, BIM og IKT-aftaler og aflevering af udbudsspecifikationer, digitalaflevering af drift og vedligehold til bygherres drift og vedligeholdelsessystem samt tværfaglig kollisionskontrol

Visualisering: CuraVita