Nyt bæredygtigt byggeri for Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet Glostrup

Hovedsædet for Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet Glostrup, er landets mest specialiserede forskningscenter og ambulante behandlingssted til patienter med svær hovedpine. I forbindelse med ombygning skulle byggeriet tænkes ind i bæredygtighed og en eksisterende bygning. Samtidig skulle det møde hovedpinepatienternes særlige krav, hvilket skete i tæt samarbejde med det kliniske personale samt repræsentanter fra flere patientgrupper. Det har resulteret i tekniske løsninger, der indbefatter akustik, lysstyring og en farvesammensætning, der tilgodeser den særlige patientgruppe.

Fakta

Kunde: Region Hovedstaden

Arkitekt: H+ARKITKTER

Periode: 2012-2017

Areal: 2.200 m2

Ydelser: Totalrådgivning, alle ingeniørdiscipliner samt byggeledelse

Beskrivelse

Af hensyn til bæredygtighed ønskede regionen, at der skulle tages udgangspunkt i en eksisterende bygning på stedet. Projektholdets løsning på dette bygger videre på de statiske elementer i den eksisterende bygning i samspil med den eksisterende hospitalsarkitektur. På den måde kunne man skabe et bedre helhedsindtryk af hospitalet og en bedre oplevelse for personale og patienter.

Bygningen skulle i øvrigt skabe rammen for både klinisk forskning og diagnosticering, hvorfor Sweco i samarbejde med det kliniske personale og relevante patientforeninger havde fokus på tekniske løsninger, der varetager de særlige krav til hovedpinepatienter, herunder krav til farver, kontraster, dagslysindfald samt lysstyring. Herudover har designet taget udgangspunkt i de forskellige patientgruppers særlige krav, herunder at undgå stærke farver, stærke kontraster, flimrende lys osv.

Som totalrådgiver og byggeleder bidrog Sweco til, at bygningen er blevet indrettet efter patienternes særlige behov for rolige omgivelser, hvor generende lyde for eksempel minimeres med særlige lyddæmpende foranstaltninger. Samtidig indeholder bygningen en omfattende række faciliteter, heriblandt ambulatorier, kontorer, konferencerum, laboratorier til diagnosticering og klinisk forskning, grupperum, fysioterapi og træningsrum. Det har gjort hovedpinecentret på Rigshospitalet Glostrup til landets mest specialiserede behandlingssted for patienter med svær hovedpine. Det betyder bedre behandling til patienter, da specialister og faciliteter er samlet på ét sted. De ansatte vil ligeledes få gavn af, at behandlingsstedet samler specialister og faciliteter, når de skal diagnosticere og behandle patienter. Derudover giver det nye behandlingssted bedre muligheder for forskning, som i fremtiden kan have gavn for alle, der lider af svær hovedpine.

Kontakt