Amager Strandpark

Amager Strandpark er et 18.000 m2 stort, bæredygtigt boligbyggeri med i alt 190 lejligheder, fordelt på fire fysisk adskilte bygninger: To boligtårne på henholdsvis 15 etager og 16 etager samt to lave bygninger på henholdsvis tre og fem etager. Under byggeriet findes en parkeringskælder til 117 biler. Sweco har forestået samtlige ingeniørydelser i projektet, dvs. bærende konstruktioner, kloak, VVS og ventilation, elinstallationer, brand- og energirådgivning samt projektopfølgning.

Fakta

Kunde: KPC A/S

Bygherre: Lærernes Pension

Periode: 2012-2014

Areal: 18.000 m2

Arkitekt: Arkitema

Beskrivelse

Grunden, som Amager Strandpark er bygget på, var kraftigt forurenet da den tidligere lå hen som industriområde, og en omfattende miljørensning var nødvendig inden byggeriet gik i gang. Kombinationen af forurenet jord og en parkeringskælder under grundvandsspejlet har krævet stor ingeniørmæssig viden om vandtæthed og materialevalg for at undgå utætheder og sikre byggeriets levetid. Herudover har den underliggende p-kælder stillet store krav til de bærende konstruktioner.

 At skabe attraktive boliger med masser af dagslys, et godt indeklima, store altaner og et lavt energiforbrug kombineret med et begrænset anlægsbudget var ligeledes en stor udfordring. Ikke mindst, da projektet undervejs blev opgraderet fra Energiramme 2010 til Lavenergiramme 2015. Det betød, at Sweco måtte indarbejde yderligere energitiltag med en begrænset påvirkning på anlægsbudgettet. Et af miljøtiltagene har været at etablere en velisoleret klimaskærm med 3-lags energivinduer og energieffektive ventilationsanlæg med høj varmegenvinding, der sikrer et godt indeklima og et lavt energiforbrug. Som yderligere miljøtiltag er bygningerne tilsluttet den eksisterende fjernvarmeforsyning, samtidig med at der er installeret solceller på bygningernes tage – som alle er belagt med sedum. 

Samarbejdet med bygherren har gennem hele projektet været i højsædet, og via en lang række møder har Sweco været med til at sikre, at der konstant har været fokus på såvel kundens som slutbrugerens ønsker.

Swecos ydelser:

  • Projektering af konstruktioner og installationer
  • Brand- og energirådgivning
  • Projektopfølgning

Kontakt