BIM (Building Information Modelling)

Den digitale udvikling har revolutioneret bygge- og anlægsbranchen og giver nu uendelige muligheder for at lette kommunikationen og strømline gennemførelsen af de forskellige projekter. Med BIM skaber Sweco sammenhæng mellem mennesker, projekter og teknologi og er en stærk partner for alle spillere i alle projektets faser.

Services

 • BIM konsulenter
 • Databehandling og kalkulationer
 • Digital aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale
 • IKT ledelse og IKT koordinering
 • Kvalitetssikring og bygbarhed
 • Simuleringer og visualiseringer

Simuleringer og visualiseringer

Visualiseringer og simuleringer er et vigtigt kommunikationsredskab i både design og udførelsesfasen af et byggeri eller anlæg. Visualiseringer kan nemlig fortælle, hvordan det endelige design vil se ud, og simuleringer kan beregne og forudsige fx solstudier, indeklima eller udførelsestakten.

Oplev bygningen gennem digital visualisering

Med udgangspunkt i geometrier og informationer i vores BIM-modeller har vi muligheden for at skabe en virtuel kopi af vores projekter, hvor vi kan se og opleve byggeriet eller anlægget i specifikke situationer gennem hele dets levetid.

Teknologierne inden for simulering og visualisering er en integreret del af alle Swecos projekter, fordi vi med disse værktøjer lynhurtigt og meget præcist kan lave beregninger, håndtere ændringer og skabe alternativer, som er tilgængelige og håndgribelige for alle på projektet.

Projektmateriale med Reality Modelling

Bygherre og samarbejdspartnere kan se visualiseringerne af et projekt løbende og få dem vist via Reality Modelling – herunder Augmented Reality og Virtual Reality, for på den måde altid at kunne tage beslutninger ud fra et opdateret og forståeligt projektmateriale.

Sweco kan hjælpe med:

 • Visualisering og simulering af design og interiør
 • Reality Modelling – herunder Augmented Reality og Virtual Reality
 • Visualiseringer til driftsplanlægning og logistikplanlægning

 • Michael
  Jepsen
  Projektdirektør, Transportation & Mobility
  +45 4348 6392
  Fraq r-znvy
 • Morten Leger
  Larsen
  Afdelingschef, Railways, Bridges & Tunnels East
  +45 43 48 66 08
  Fraq r-znvy