BIM (Building Information Modelling)

Den digitale udvikling har revolutioneret bygge- og anlægsbranchen og giver nu uendelige muligheder for at lette kommunikationen og strømline gennemførelsen af de forskellige projekter. Med BIM skaber Sweco sammenhæng mellem mennesker, projekter og teknologi og er en stærk partner for alle spillere i alle projektets faser.

Services

 • BIM konsulenter
 • Databehandling og kalkulationer
 • Digital aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale
 • IKT ledelse og IKT koordinering
 • Kvalitetssikring og bygbarhed
 • Simuleringer og visualiseringer

Kvalitetssikring og bygbarhed

Selv små geometriske ændringer kan have mange afledte konsekvenser i et projekt. Derfor skal kvalitetssikring (KS) af BIM modeller ikke være en selvstændig kontrol dagen inden en aflevering, men derimod en integreret og vigtig del af hele designprocessen.

Minimer risikoen og øg kvaliteten

Når både kollisionskontroller og konsistenskontroller indgår som en del af projektstyringen og kvalitetssikring, skaber det en øget bygbarhed af det færdige resultat. Det betyder, at entreprenøren kan minimere risikoen for problemer, som skal løses på pladsen. Færre ændringer på byggepladsen betyder også, at den endelige bygning stemmer overens med de bygningsmodeller, som bruges til beregninger og analyser. Resultatet bliver således en bygning eller et anlæg, som lever fuldt op til de opstillede kvalitetskrav inden for design, logistik, indeklima og drift.

Sammen om høj kvalitetssikring

En god kvalitetssikring klares ikke kun med de rigtige værktøjer – det kræver også de rette arbejdsprocesser. Sweco tilbyder begge dele og tilsat vores mangeårige erfaring sikrer vi i tæt samarbejde med kunden, at både bygbarhed og kvalitetssikring indfries.

Sweco kan hjælpe med:

 • Integration af kvalitetssikring og projektstyring
 • Kollisionskontrol og konsistenskontrol
 • Bygherrerådgivning
 • Procesplanlægning

 • Michael
  Jepsen
  Projektdirektør, Transportation & Mobility
  +45 4348 6392
  Fraq r-znvy
 • Morten Leger
  Larsen
  Afdelingschef, Railways, Bridges & Tunnels East
  +45 43 48 66 08
  Fraq r-znvy