BIM (Building Information Modelling)

Den digitale udvikling har revolutioneret bygge- og anlægsbranchen og giver nu uendelige muligheder for at lette kommunikationen og strømline gennemførelsen af de forskellige projekter. Med BIM skaber Sweco sammenhæng mellem mennesker, projekter og teknologi og er en stærk partner for alle spillere i alle projektets faser.

Services

 • BIM konsulenter
 • Databehandling og kalkulationer
 • Digital aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale
 • IKT ledelse og IKT koordinering
 • Kvalitetssikring og bygbarhed
 • Simuleringer og visualiseringer

IKT ledelse og IKT koordinering

Hvordan sikrer vi, at digitale krav og ønsker ikke bliver en forhindring og et ekstra stykke arbejde på projektet? I Sweco sørger vores IKT ledere for, at indholdet i IKT aftalen bliver koordineret og integreret som et værdiskabende element på projektet.

Datahåndtering kræver struktur

De fleste projekter indeholder store mængder data og informationer, som løbende skal tilgås og bruges af mange forskellige interessenter. Geometrier og informationer genanvendes og udnyttes i alle faser, og vores projekter er derfor dybt afhængige af korrekt datastruktur, filformater og enighed om de digitale arbejdsprocesser.

Hvad laver en IKT leder?

En IKT leder fra Sweco er mere end blot en person, der koordinerer og udarbejder IKT aftaler til projekterne. En IKT leder indgår også i dialog med alle projektets interessenter og sørger for, at de digitale krav og ønsker bliver integreret i både et aftaledokument og i praktisk, udførlige arbejdsprocesser.

Vores IKT ledere er ligeledes uddannet i at indgå som sparringspartner for både bygherre, driftsfolk, projektledere og rådgivere. Vi sørger for, at digitale aftaler ikke kun er tekst på et stykke papir, men at kravene fra IKT aftalen bliver integreret i arbejdsprocesserne og de dynamiske værktøjer, som kan skabe værdi på projekterne.

Sweco kan hjælpe med:

 • IKT ledelse og koordinering
 • Bygherrerådgivning
 • Kollisionskontrol og konsistenskontrol
 • Digital aflevering og håndtering af data i vores system, Butler
 • Digitale udbud

 • Christian
  Lundstrøm
  Produktspecialist
  +45 4348 6211
  Fraq r-znvy
 • Daniel
  Gullberg
  Projektleder, Facilities Management
  +45 4348 6581
  Fraq r-znvy
 • Michael
  Jepsen
  Projektdirektør, Transportation & Mobility
  +45 4348 6392
  Fraq r-znvy
 • Morten Leger
  Larsen
  Afdelingschef, Railways, Bridges & Tunnels East
  +45 43 48 66 08
  Fraq r-znvy
 • René
  Johansson
  Chefrådgiver
  +45 53721131
  Fraq r-znvy