BIM (Building Information Modelling)

Den digitale udvikling har revolutioneret bygge- og anlægsbranchen og giver nu uendelige muligheder for at lette kommunikationen og strømline gennemførelsen af de forskellige projekter. Med BIM skaber Sweco sammenhæng mellem mennesker, projekter og teknologi og er en stærk partner for alle spillere i alle projektets faser.

Services

  • BIM konsulenter
  • Databehandling og kalkulationer
  • Digital aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale
  • IKT ledelse og IKT koordinering
  • Kvalitetssikring og bygbarhed
  • Simuleringer og visualiseringer

Digital aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale

Digital aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale er i dag et krav i den offentlige sektor, og mange private bygherrer ønsker ligeledes at opnå fordelene ved digital registrering fremfor et fysisk arkiv af omfattende drift- og vedligeholdelsesmateriale, som i værste tilfælde ikke engang er komplet og svært at have det fulde overblik over.

Men digital aflevering er også et område, som kan være svært at planlægge, hvis ikke man er i besiddelse af den rette viden eller de rigtige værktøjer. Og da drift og vedligehold (D&V) af bygninger og anlæg er den største omkostning - i et totaløkonomisk perspektiv - er der store besparelser at hente. Hvis processen med idriftsættelse og vedligeholdelse bliver udført digitalt og korrekt fra første ibrugtagning, reduceres tab af garantier og funktionssvigt.

I Swecos afdeling for Facilities Management (FM) har vi mange eksperter inden for både D&V og commissioning, og sammen med vores BIM og IKT ledere sikrer vi, at det digitale drifts- og vedligeholdelsesmateriale er struktureret og bliver indtastet løbende og inden første ibrugtagning.

Digital aflevering med Butler

Værktøjet, som vi bruger til at sikre kvalitet i den digitale aflevering, er Swecos eget webbaserede D&V system, Butler. Heri kan vi allerede under projekteringen forberede datastruktur og opsætning manuelt eller ved hjælp af udtræk og gruppering af objekter fra BIM modeller. På den måde er alle områder opstillet og klar til entreprenørernes indtastning fra byggeprocessens start.

Gevinsten er et overskueligt D&V system

I løbet af byggeprocessen kan alle parter uploade dokumenter og tegninger direkte i Butler. Alle kan ligeledes se, hvem der skal gøre hvad og hvornår. Det er en nem og overskuelig måde for byggeledelsen at holde styr på afleveringsprocessen og have et konstant øjebliksbillede på informationer om fx lyskilder, brandsikringsanlæg, døre, grundvandspumper, ventilationsanlæg og mange andre anlæg og komponenter.

I tilfælde af mangler ved afleveringsforretningen er det også nemt at argumentere for, hvem der mangler hvad.

Det handler om økonomi, men også om kvalitet. Med Butler kan man forebygge fejl og misforståelser, og dermed opnå direkte besparelser og et væsentlig reduceret tidsforbrug i afleveringsprocessen. Mulighed for løbende kvalitetssikring er i lige så høj grad en del af den digitale aflevering.

Læs mere om digital aflevering og Butler.

Sweco kan hjælpe med:

  • Strukturering af digital data og informationer fra projektering til ibrugtagning og daglig drift
  • Digital aflevering med løbende statusoverblik og kvalitetssikring
  • Effektiv og brugbart D&V system (Butler) til digital aflevering
  • Overblik over driften fra dag ét