BIM (Building Information Modelling)

Den digitale udvikling har revolutioneret bygge- og anlægsbranchen og giver nu uendelige muligheder for at lette kommunikationen og strømline gennemførelsen af de forskellige projekter. Med BIM skaber Sweco sammenhæng mellem mennesker, projekter og teknologi og er en stærk partner for alle spillere i alle projektets faser.

Services

 • BIM konsulenter
 • Databehandling og kalkulationer
 • Digital aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale
 • IKT ledelse og IKT koordinering
 • Kvalitetssikring og bygbarhed
 • Simuleringer og visualiseringer

Databehandling og kalkulationer

Hvordan påbegyndes og håndteres et projekt? Og hvilke informationer og mængder skal bruges i forbindelse med kalkulationer, udbud og digital aflevering?

Databehandling med høj standard

I Sweco har vi udviklet en praktisk, anvendelig metode, som sikrer korrekt databehandling fra start til slut. Metoden er udviklet på baggrund af Swecos erfaringer fra en række sygehusprojekter, hvor udbud med store datamængder såvel som digital aflevering er blevet håndteret. Derudover har Sweco et tæt samarbejde med branchens dygtigste softwareleverandører af pris- og kalkulationsprogrammer, hvor vi sammen udvikler og innoverer teknologi, som sikrer en endnu højere standard indenfor databehandling, kalkulationer og kvalitetssikring af en kundes byggeri.

Kom på forkant med den økonomiske udvikling

Mængdeudtræk og priskalkulationer, der følger projektets faser og detaljeringsniveau, sikrer, at alle parter kan følge udviklingen i anlægsbudgettet og hele tiden være på forkant med projektets økonomiske udvikling. Dertil kommer, at vi kan minimere bygherres risici for ændringer i mængderne, når projektet overgår til entreprenørerne. Det er et positivt resultat, der kan aflæses direkte på bygherres bundlinje.

Fleksibel håndtering af data

Data og informationer behøver ikke at være en del af selve BIM-modellen. Informationerne skal nemlig være der, hvor de er brugbare og skaber størst værdi for kunden. Derfor bruger Swecos rådgivere et fleksibelt setup, der gør det muligt både at implementere informationerne i BIM-modellerne og have dem i en database, hvorfra de kan eksporteres til fx kundens eller entreprenørens eget FM system eller kalkulationsprogram, således vi ikke fastlåser vores samarbejdspartnere på et specifikt software.

Sweco kan hjælpe med:

 • Opsætning af datastruktur
 • Priskalkulationer
 • Digitale udbud
 • Digital aflevering af driftsinformationer og vedligeholdsinformationer
 • Håndtering af driftsdata og vedligeholdelsesdata - læs mere om Swecos system, Butler

 • Christian
  Lundstrøm
  Produktspecialist
  +45 4348 6211
  Fraq r-znvy
 • Michael
  Jepsen
  Projektdirektør, Transportation & Mobility
  +45 4348 6392
  Fraq r-znvy
 • Morten Leger
  Larsen
  Afdelingschef, Railways, Bridges & Tunnels East
  +45 43 48 66 08
  Fraq r-znvy