VUC Roskilde

Med realiseringen af VUC´s nye helhedsplan får skolen nye moderne faciliteter, der er indpasset i respekt for det historiske bykvarter.

Fakta

Projekt: Undervisning

Rolle: Totalrådgiver, arkitekt

Størrelse: 1.070m2

Lokalisering: Roskilde

Ansvarlig: VUC Roskilde

Ansvarlig arkitekt: Hans Arbøl

Sweco Architects har forestået projekt og helhedsplan til en større udvidelse på 1.000 m2. Projektet omfatter en indledende nedrivning af eksisterende 2 etages bygning med kantine, studiecenter, ophold og bibliotek. I stedet er opført en ny tidssvarende og lys 3 etages bygning med p-kælder, kantine, køkken, multirum og studiecenter i stueetagen samt 8 undervisningslokaler på anden og tredje sal. Bygningen er indpasset i respekt for det historiske bykvarter med en muret bygning og gennemgående vertikale karnapper.

Sweco Architects har desuden udarbejdet projekt til ændret indretning af skolens administration, 400 m2, samt modernisering af eksisterende undervisningslokaler, herunder indretning og ombygning af to fysik-kemilokaler på hver 80 m2. Desuden er udført forbedring af akustikforhold i musiklokaler, med henblik på at reducere rumklang og lyddæmpe rummet, således at lyden ikke generer overliggende administration.  

Brugerinddragelsen i processen har været særligt prioriteret, og er udført i en tæt dialog og vidensdeling mellem brugerne og rådgivere, hvor hver part har bidraget med deres ekspertise. Projektet har desuden haft stor fokus på tilgængelighed i forbindelse med ombygningen og opføres efter energiklasse 2015.

Foto: Mads Frederik