St. Magleby Skole Dragør

Det gode undervisningsbyggeri skal medvirke til at skabe trygge rammer for børn og unges trivsel, læring og udvikling. På St. Magleby Skole er de nye rammer med til at løfte hele skolens undervisningsmiljø.

Fakta

Projekt: St. Magleby Skole

Rolle: Arkitekt og landskabsarkitektStørrelse: 36 mio. kr.

Lokalisering: St. Magleby 

Bygherre: Dragør Kommune

Ansvarlig arkitekt: Mads Stenbæk Jakobsen

Beskrivelse

Projektet omfatter om- og tilbygninger samt energirenovering på St. Magleby Skole i forbindelse med implementering af en ny skolestruktur.

Tilbygningerne er på ca. 1.450 m² og omfatter 16 nye klasselokaler og tilhørende fællesarealer. Desuden omfatter projektet ombygninger af store dele af den eksisterende skole herunder videreudvikling og brugerdialog, hvor gangforløb inddrages i klassernes areal samt ombygning af fællesarealer, personalerum, toiletter, garderobeområder og SFO-område.

I forbindelse med projektet etableres ny cykelparkering og legeplads. Sweco Architects forestår desuden varetagelsen af en langsigtet helheldsplan for alle skolens udearealer, herunder ny etablering af ankomst og parkeringsarealer, etablering af sikker skolevej mellem SFO og skole via en tarzan-bane. Udvidelse af idrætsarealer med areal til streetsport og parkour samt et fælles scene- og opholdsareal.