Roskilde Katedralskole

En række gennemførte projekter sikrer en mere sammenhængende skole og løser de udfordringer skolen havde efter at have vokset markant. Senest er skolens multihal udvidet så den nu kan rumme den samlede skole.

Fakta

Projekt: Roskilde Katedralskole

Rolle: Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 80 mio. kr., 6.100m2

Lokalisering: Roskilde 

 

 

Bygherre: Roskilde Katedralskole

Ansvarlig arkitekt: Mads Stenbæk Jakobsen

Beskrivelse

Sweco Architects har varetaget totalrådgivningen i forbindelse med 5 selvstændige projekter der sikrer en mere sammenhængende skole og løser de udfordringer skolen havde efter at have vokset markant over de seneste 5 år. Projekterne omfatter:

  • Nyindretning af administrationsafsnittet, der er udvidet og indrettet mere åbent og tidssvarende.
  • Udskiftning af utidssvarende facadepartier til optimeret konstruktion
  • Udvidelse af kantine og produktionskøkken, således at begge har kapacitet til skolens 1150 elever.
  • Nyt undervisningsafsnit, der er indrettet fleksibelt til projektorienteret undervisning for 4 klasser.
  • Udvidelse af lærerfaciliteter, med ny 1.sal og mulighed for ophold og forberedelse.
  • Nyindretning af naturfagsfaciliteter med fokus på fleksibel udnyttelse af laboratorie- og undervisningsrum i en mere åben planløsning.
  • Multihal samt udvidelse af omklædningsrum mv.

Sweco bidrog med procesledelse og brugerdialog, projekteringsledelse, digitalt EU-udbud, etape/rokadeplan, projektering, byggeledelse, koordinering af sikkerhed og sundhed, drift og vedligeholdelse, aflevering og 1 års gennemgang.